Σάββατο 21 Αυγούστου 2010

Ζητούν αυξήσεις στα τιμολόγια ΟΣΕ, ΔΕΗ - Εισιτήριο και στα νοσοκομεία

Μέτρα που θα αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, των σιδηροδρόμων και ευρύτερα του δημόσιου τομέα περιλαμβάνονται στο «νέο μνημόνιο». Οι σαρωτικές αλλαγές που έρχονται θα αλλάξουν τις συνθήκες και το αντικείμενο της εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, στα επαγγέλματα που απελευθερώνονται το προσεχές φθινόπωρο. Παράλληλα οι πολίτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών των νοσοκομείων, της ΔΕΗ και του ΟΣΕ καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.

Αναλυτικά το μενού των αλλαγών περιλαμβάνει:  

Εισιτήριο 3 ευρώ στα νοσοκομεία
Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την είσπραξη της συμμετοχής των 3 ευρώ για τις τακτικές υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία και την επέκταση της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων (απογευματινή βάρδια) προκειμένου, όπως σημειώνεται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, «να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και να αυξηθούν τα έσοδα των νοσοκομείων». Ο στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλιζομένων στα εξωτερικά ιατρεία και στις διαγνωστικές υπηρεσίες. Παράλληλα ζητείται από την κυβέρνηση να μειώσει περαιτέρω το κόστος φαρμάκων, με τη χρήση των γενόσημων φαρμάκων, καθώς και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σημειώνεται επίσης ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει τοποθετήσει ελεγκτικές εταιρείες στα κρατικά νοσοκομεία για να βελτιώσουν την οικονομική τους διαχείριση και για να αποκτήσουν τον έλεγχο των δαπανών και των πληρωτέων λογαριασμών.

Για τις υπερβάσεις δαπανών και τη σπατάλη στα νοσοκομεία σημειώνεται ότι «υπήρξε κάποια ανεπιθύμητη συσσώρευση πληρωτέων λογαριασμών/ ληξιπρόθεσμων οφειλών στα νοσοκομεία και στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης», ωστόσο αναγνωρίζεται ότι «υπάρχουν μέτρα σε εξέλιξη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικά των κινδύνων για τους στόχους».

Μείωση μισθών και προσωπικού στον ΟΣΕ
Το σχέδιο περιλαμβάνει το κλείσιμο ζημιογόνων γραμμών, αύξηση των τιμών και μείωση των μισθών και του προσωπικού. Το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του τομέα των σιδηροδρόμων θα συζητηθεί στη Βουλή ως το τέλος Σεπτεμβρίου και, παράλληλα, η κυβέρνηση θα εγκρίνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Η μείωση του κόστους αποβλέπει στη σημαντική μείωση των δημοσιονομικών πιέσεων από τις επιχειρήσεις κάνοντας τον φορέα εκμετάλλευσης των αμαξοστοιχιών κερδοφόρο για το οικονομικό έτος 2011.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ θα έχουν τη νόμιμη δικαιοδοσία να διαπραγματεύονται νέες συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας και θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις στελέχωσης που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Αύξηση τιμολογίων της ΔΕΗ σταδιακά ως το 2013
Η κυβέρνηση δεσμεύεται βάσει του τροποποιημένου μνημονίου να υιοθετήσει έναν μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από αυτήν τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τα τιμολόγια της ΔΕΗ, « αντανακλούνσταδιακά και το αργότερο ως τον Ιούνιο του 2013τις τιμές χονδρικής της αγοράς,με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές». Πιο απλά η κυβέρνηση καλείται να δρομολογήσει αυξήσεις τιμολογίων του ρεύματος αλλά και να ορίσει τους «ευάλωτους καταναλωτές» και να θεσπίσει ένα μειωμένο τιμολόγιο γι΄ αυτήν την κατηγορία.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα αναλυτικά της σχέδια για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος προς τρίτους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Παράλληλα θα υιοθετήσει σχέδιο για τη σταδιακή μεταβατική και με βάση το κόστος πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό των μονάδων παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τον κυβερνητικό ενεργειακό σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20. Αυτή η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή ώσπου να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της απελευθέρωσης. Επίσης θα υιοθετηθεί σχέδιο ώστε να περάσει η διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε ανεξάρτητο φορέα. Διαφορετικά ο ρόλος αυτός θα δοθεί στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος.

Ενιαίο μισθολόγιο και μετατάξεις στο Δημόσιο
Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και του χρονοδιαγράμματος, για τη δημιουργία ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών που θα καλύπτει τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα. Θα αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα με το οποίο η αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα. Ως γενικός κανόνας αναφέρεται ρητά ότι «θα πρέπει να αποφεύγονται αυξήσεις στις αμοιβές των υπαλλήλων ως αποτέλεσμα της διαδικασίας μετάβασης στο νέο σύστημα».

Το υπουργείο Οικονομικών μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τους μισθούς στον δημόσιο τομέα. Το υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιεύσει μια αναλυτική έκθεση, με τη συνεργασία της Αρχής Ενιαίων Πληρωμών, για τη δομή και το ύψος των αποζημιώσεων, το μέγεθος και τη δυναμική της απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση.

Ανοιγμα κλειστών επαγγελμάτων
Το φθινόπωρο η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Σε αυτή θα συμπεριλαμβάνονται:

* Δικηγόροι: κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής, ουσιαστική απαγόρευση της διαφήμισης, γεωγραφικοί περιορισμοί σχετικά με το πού μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα.

* Φαρμακοποιοί: αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με τον αριθμό των φαρμακείων ανά περιοχή και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους.

* Συμβολαιογράφοι: αίρονται οι περιορισμοί για την ελάχιστη αμοιβή, τον αριθμό των συμβολαιογράφων, οι γεωγραφικοί περιορισμοί σχετικά με το πού μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν, και καταργείται η ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης.

* Για αρχιτέκτονες, μηχανικούς και ορκωτούς λογιστές αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή.

Ολόκληρο το κείμενο του νέου μνημονίου στο site του «Βήματος» http://www.tovima.gr Εμφαση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Με σαφήνεια εκφράζεται η ανησυχία των δανειστών μας για την πορεία των εσόδων που κινούνται κάτω του στόχου. Με δεδομένο ότι η Κομισιόν σημειώνει πως «η ύφεση βαθαίνει» ως αντίδοτο στα μειωμένα έσοδα αναφέρεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης. Σημειώνεται ότι «η κυβέρνηση θα αρχίσει άμεσα τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης με την εφαρμογή των συστάσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας». Ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα συσταθούν πέντε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας με τους παρακάτω στόχους:

1. Διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής της νέας φορολογικής νομοθεσίας.

2. Συλλογή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών.

3. Αναδιοργάνωση της μονάδας φορολογουμένων με μεγάλα εισοδήματα.

4. Ενίσχυση των ελέγχων φυσικών προσώπων με υψηλή περιουσία και υψηλά εισοδήματα.

5. Ενίσχυση των ελέγχων υποβολής στοιχείων και πληρωμών, καθώς και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση θα κάνει πιο εντατική χρήση των αποδείξεων αγορών προϊόντων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και θα συνεχίσει τις διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τον πλούτο και τις καταναλωτικές συνήθειες με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ιδίως των φορολογουμένων με υψηλά εισοδήματα και περιουσίες, ενώ επανεξετάζει τις υφιστάμενες νομικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική δίωξη των παραβατών για φορολογικούς λόγους. ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...