Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Αναστολή των πλειστηριασμών ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ

Τριετή αναστολή στους πλειστηριασμούς ακινήτων από την 1η του νέου έτους αλλά και αυτοδίκαιη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, από τη στιγμή που ο πολίτης καταθέσει στο Ειρηνοδικείο αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ με επιστολή της στους υπουργούς : Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης.

Η οργάνωση προστασίας των καταναλωτών, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει μεταξύ άλλων τα διαδικαστικά προβλήματα και τις καθυστερήσεις που προκύπτουν στις αιτήσεις λόγω ανεπάρκειας σε προσωπικό στα Ειρηνοδικεία.
H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Ανάκληση αυτοκινήτων Opel τύπου Corsa D

Opel Corsa DImage via Wikipedia
Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Opel τύπου Corsa D, για έλεγχο στο χειρόφρενο πραγματοποιεί η GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., γενική εισαγωγέας αυτοκινήτων OPEL στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
Η ανάκληση αφορά 410 οχήματα, μοντέλα 2010 - 2011, στα οποία ο μοχλός του χειρόφρενου ενδέχεται να μη συγκρατείται στη θέση ενεργοποίησης / στάθμευσης λόγω ανεπαρκούς θερμικής επεξεργασίας του οδοντωτού τμήματος του μοχλού του χειρόφρενου.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Enhanced by Zemanta

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

33 Ερωτήσεις -Απαντήσεις βοηθούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ερωτήσεις - Απαντήσεις
1. Τι επιδιώκει ο νόμος;
Να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους.
Οι υπερχρεωμένοι  πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους και να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη με βάση το εισόδημα τους ένα μέρος αυτών που καθορίζεται από το  Δικαστήριο. Κατά το διάστημα της εξυπηρέτησης του χρέους διαφυλάττεται ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής διαβίωσης. Ο υπερχρεωμένος καταναλωτής ή επαγγελματίας, εφόσον ανταποκριθεί στη ρύθμιση που θα ορίσει το δικαστήριο ή σε περίπτωση εξώδικου συμβιβασμού θα έχει  συμφωνήσει με τους πιστωτές , θα αποκτήσει το δικαίωμα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή του, απαλλασσόμενος από το υπόλοιπο των χρεών του.

2. Ποιοι υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου;
Όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

3. Ποια χρέη αφορά;
Όλα τα χρέη με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση οφειλές που έχουν αναληφθεί
το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Στην τελευταία δηλαδή περίπτωση ο οφειλέτης, εφόσον επιθυμεί να ρυθμίσει και αυτές τις οφειλές θα πρέπει να περιμένει να παρέλθει ένα έτος από τότε που αναλήφθηκαν για να υποβάλει την αίτηση.

4. Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση;
Όταν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Προϋπόθεση να μην έχει συμβεί αυτό δόλια. Επισήμανση: Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή μόνο μία φορά στη ζωή του.

5. Είναι υποχρεωτική η προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού;
Πριν την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές. Στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ,θα βρει σχετικές οδηγίες και υπόδειγμα για την υποβολή της αίτησης εξώδικου συμβιβασμού.

6. Ποιος συνδράμει την προσπάθεια συμβιβασμού;
Μεταξύ των εξουσιοδοτημένων φορέων είναι και η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορέων συνδρομής;
Οι φορείς που συνδράμουν στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να ενεργούν κατά τρόπο που διαφυλάττει τα συμφέροντα των οφειλετών και να χρησιμοποιούν για την επιδίωξη του συμβιβασμού
πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία στην κατάστρωση οικογενειακού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλούμενα εισοδήματα και τις ανάγκες του οφειλέτη και τη δυνατότητά του να αποπληρώνει τα χρέη.

8. Πως γίνεται και αποδεικνύεται η προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης;
Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθηθεί. Η προσπάθεια  συμβιβασμού γίνεται προς όλους τους πιστωτές και αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει. Τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν ότι κρίνουν προς το συμφέρον τους. Για
το συμβιβασμό συντάσσεται πρακτικό που επικυρώνεται από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

9. Συμφέρει τα μέρη ο συμβιβασμός;
Αν ένας συμβιβασμός συμφέρει τα μέρη (οφειλέτη και δανειστές), ασφαλώς εξαρτάται από το περιεχόμενό του και αυτό θα το κρίνουν τα ίδια, και ιδίως οι οφειλέτες, με βάση τις δυνατότητες που έχουν. Υπάρχουν πάντως σημαντικοί λόγοι και κίνητρα τόσο για τους οφειλέτες όσο και για τους
πιστωτές για να αξιοποιήσουν τη φάση του εξώδικου συμβιβασμού. Ενδεικτικά:
Για τους οφειλέτες: Μπορούν να επιτύχουν πιο ευέλικτη ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους, να μειώσουν το όποιο κόστος ή την όποια ανασφάλεια για την έκβαση της διαδικασίας, να αποφύγουν μειονεκτήματα και περιορισμούς της δικαστικής ρύθμισης (όπως λ.χ. την μακρόχρονη
παραμονή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, τη δημοσιότητα της υπαγωγής σε ρύθμιση, περιορισμούς στην υποβολή νέας αίτησης, καθώς το δικαίωμα ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη δίνεται μία μόνο φορά, την τήρηση αυξημένων υποχρεώσεων, κ.ά.).
Για τους πιστωτές: Μπορούν να επιτύχουν την ταχύτερη έναρξη αποπληρωμής του χρέους, να αποκομίσουν ομοίως οφέλη μέσα από την ευέλικτη αποπληρωμή του, να επιτύχουν την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου ποσοστού χρέους από αυτό το οποίο θα επιτύγχαναν στο δικαστήριο, να επιτύχουν εξασφαλίσεις από τρίτα πρόσωπα κ.ά.

10. Που υποβάλλεται η αίτηση για τη ρύθμιση;
Η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον Ιανουάριο 2011. Για την εκδίκαση της υπόθεσης εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων.

11. Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση και ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν;
Η αίτηση πρέπει να περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει
υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Με την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστούν η βεβαίωση για την διενέργεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα έγγραφα που έχει και αποδεικνύουν τις οφειλές του.

12. Μπορεί ο οφειλέτης να συντάξει μόνος του την αίτηση;
ΝΑΙ μπορεί , χρήσιμο είναι να ζητήσει την συνδρομή της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ή άλλου εξουσιοδοτημένου Φορέα όπως αυτοί αναφέρονται στο Ν.3869/2010 13. Είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου;
Όχι, δεν είναι. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει και να παρασταθεί μόνος στο δικαστήριο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χωρίς αμοιβή τη βοήθεια ενός από τα πρόσωπα ή τους φορείς που συνδράμουν τους καταναλωτές σε θέματα υπερχρέωσης.

14. Τι γίνεται με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (διαδικασίες πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή με τα οποία απειλείται ο οφειλέτης; Δεν σταματούν αυτομάτως. Ο οφειλέτης όμως μπορεί να τα σταματήσει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Αρκεί για την αποδοχή της να πιθανολογήσει
το δικαστήριο ότι η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών θα ευδοκιμήσει. Προσοχή: Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, το δικαστήριο δύναται να χορηγήσει αναστολή με ή χωρίς την όρο της καταβολής από τον οφειλέτη της ενήμερης τοκοχρεολυτικής δόσης από το χρονικό διάστημα
της δημοσίευσης της απόφασης και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης. Ο όρος της καταβολής της δόσης θα επιβληθεί από το δικαστήριο μόνο εφόσον τα εισοδήματα του οφειλέτη επαρκούν για την καταβολή των δόσεων. Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να αποπληρώσει για τη χορήγηση της αναστολής τις ληξιπρόθεσμες δόσεις πριν την υποβολή της αίτησης.

15. Νέα προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου;
Ο νόμος υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) σε μία νέα προσπάθεια επιδίωξης συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου. Ο συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να συμφωνούν οι πιστωτές που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκες κλπ).

16. Ποια είναι η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού;
Στο πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης, επιδίδεται η αίτηση στους πιστωτές. Στο δεύτερο μήνα οι πιστωτές απαντούν αν αποδέχονται το σχέδιο διευθέτησης (ρύθμισης) των οφειλών που προτείνει ο οφειλέτης.  Οι πιστωτές μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Στο πρώτο ήμισυ του τρίτου μήνα ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο. Στις επόμενες είκοσι ημέρες, απαντούν οι πιστωτές αν αποδέχονται το τροποποιημένο σχέδιο.

17. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν υποβάλει παρατηρήσεις στο σχέδιο ρύθμισης μέσα στις προηγούμενες προθεσμίες;
Θεωρείται ότι αποδέχεται το σχέδιο ρύθμισης.

18. Πως παρακολουθούν ο οφειλέτης και οι πιστωτές τη διαδικασία;
Στη Γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου τηρείται φάκελος για τον συγκεκριμένο οφειλέτη στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι πιστωτές, και ο οποίος φάκελος ενημερώνεται με όλες τις εξελίξεις.

19. Σε περίπτωση που προκύπτει ο συμβιβασμός γίνεται η δίκη;
Όχι. Ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό.

20. Πως γίνεται η δικαστική ρύθμιση των οφειλών σε περίπτωση που αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός;
Το Δικαστήριο ελέγχει κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των χρεών, ιδίως αν υπάρχει μόνιμη αδυναμία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εφόσον υφίστανται, οι προϋποθέσεις για ρύθμιση, ο οφειλέτης αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντας
αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του.

21. Τι γίνεται αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει κανένα ποσόν ή μπορεί να καταβάλει ελάχιστα για την εξόφληση των χρεών;
Το δικαστήριο ορίζει πολύ μικρό ποσόν για καταβολή στους πιστωτές αν το εισόδημα ή η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη δεν επιτρέπουν μεγαλύτερο. Μπορεί όμως ακόμη να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση καταβολής ενός ποσού, ιδίως αν αυτός είναι άνεργος ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας ή δεν έχει επαρκές εισόδημα. Το δικαστήριο επανεξετάζει στις περιπτώσεις αυτές μετά από 6 περίπου μήνες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης.

22. Τι γίνεται με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη;
Αυτή ρευστοποιείται από το σύνδικο που ορίζει το δικαστήριο για να πληρωθούν χρέη προς τους πιστωτές.

23. Μπορεί ο οφειλέτης να εξαιρέσει και να σώσει από τη ρευστοποίηση την ιδιόκτητη κύρια κατοικία του;
Ναι, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό.
Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να αναλάβει ο οφειλέτης με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη την εξυπηρέτηση χρέους που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Αν δεν τηρήσει την εξυπηρέτηση αυτού
του χρέους (εμφανίσει καθυστέρηση πληρωμής τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων), προχωρούν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμός του ακινήτου). Όταν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγός αυτού δεν διαθέτει ακίνητο με χρήση κατοικίας, τότε δίνεται η δυνατότητα να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης και το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.

24. Πως ειδικότερα καθορίζεται το επιτόκιο της προηγούμενης ρύθμισης;
Είναι το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, όπως προκύπτει από το μηνιαίο στατιστικό δελτίο που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση,
αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

25. Τι γίνεται αν οι πιστωτές ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου;
Η απόφαση που εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο είναι εκτελεστή σε κάθε περίπτωση. Ακόμη δηλαδή και αν οι πιστωτές ασκήσουν έφεση.

26. Αναπροσαρμόζονται οι μηνιαίες καταβολές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης;
Το δικαστήριο μπορεί να προβλέπει την αναπροσαρμογή τους με έναν αντικειμενικό δείκτη αναφοράς (π.χ. τιμάριθμο). Μπορεί όμως το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή να διατάξει την
αναπροσαρμογή της δόσης σε περίπτωση ιδίως που βελτιωθεί ή επιδεινωθεί το εισόδημα του οφειλέτη. Η αναπροσαρμογή μπορεί να ισχύσει και αναδρομικά από το χρόνο υποβολής της αίτησης αναπροσαρμογής.

27. Τι πρέπει να κάνει ο οφειλέτης αν το εισόδημά του αυξηθεί κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου ρύθμισης;
Να το γνωστοποιήσει μέσα σε ένα μήνα στη Γραμματεία του δικαστηρίου και στους πιστωτές του, ώστε να ληφθεί υπόψη (συμβιβαστικά ή με απόφαση του δικαστηρίου) για την αναπροσαρμογή της μηνιαίας καταβολής.
Αν δεν το κάνει, κινδυνεύει να εκπέσει από τη ρύθμιση και να αναβιώσουν όλα τα χρέη. Ο οφειλέτης δεν επιτρέπεται να αγνοεί τους πιστωτές του και τα συμφέροντά τους. Αν έτσι είναι άνεργος, οφείλει να προσπαθεί να βρει μία κατάλληλη εργασία. Η καταβολή προσπάθειας για την ανεύρεση εργασίας τεκμαίρεται πάντως με την εγγραφή στους οικείους καταλόγους του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ή όταν ο οφειλέτης έχει κάρτα ανεργίας και εφόσον δεν έχει αποκρούσει
αδικαιολόγητα πρόταση του Οργανισμού για ανάληψη εργασίας.

28. Πότε επέρχεται η απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών;
Εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις της ρύθμισης. Η απαλλαγή είναι δηλαδή ανεξάρτητη από την εξυπηρέτηση του πρόσθετου χρέους για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

29. Ποιες είναι οι συνέπειες αν ο οφειλέτης δεν είναι ειλικρινής και συνεπής στις δηλώσεις του;
Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του και να δηλώνει κατά τη διάρκεια της ρύθμισης όλες τις περιουσιακές μεταβολές που ενδιαφέρουν τους πιστωτές. Αν δεν το κάνει, από δόλο ή βαριά αμέλεια, θα εκπέσει από τη ρύθμιση οφειλών και την απαλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί. Μπορεί μάλιστα να ανακληθεί η απαλλαγή, και μέχρι δύο χρόνια μετά την περίοδο της τετραετίας, αν αποδειχθεί ότι αποσιώπησε ή απέκρυψε
κρίσιμα στοιχεία. Η ψευδής δήλωση συνεπάγεται εξάλλου και ποινικές ευθύνες.


30. Τι δυνατότητες έχουν οι πιστωτές να πληροφορούνται τις περιουσιακές μεταβολές του οφειλέτη;
Ο οφειλέτης υποχρεούται καταρχήν να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του. Εξάλλου ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με μία
προβλεπόμενη συνοπτική διαδικασία, να δίνουν στους πιστωτές κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη.

31. Πόσο καιρό μένουν τα δεδομένα του οφειλέτη για τη ρύθμιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ;
Η αίτηση ρύθμισης καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, μέχρι τρία χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.

32. Προβλέπεται κάποια άλλη διαδικασία δημοσιοποίησης για την αίτηση και υπαγωγή σε ρύθμιση χρεών με απαλλαγή;
Στη Γραμματεία κάθε Ειρηνοδικείου, και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για όλη τη χώρα, τηρείται αλφαβητικό αρχείο των προσώπων που έχουν υποβάλει την αίτηση ρύθμιση χρεών με απαλλαγή. Τα ονόματα διαγράφονται από το αρχείο ένα έτος μετά την απόρριψη ή την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη.

33. Τι συμβαίνει με τους εγγυητές, ισχύει και για αυτούς το ίδιο (μόνιμη αποδεδειγμένη ανικανότητα εξόφλησης οφειλών);
Ισχύει πράγματι το ίδιο. Οι εγγυητές πρέπει να κάνουν οι ίδιοι αίτηση και να διαπιστωθεί και γι' αυτούς μόνιμη αδυναμία. Οι εγγυητές εμπορικών χρεών, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση (όπως λ.χ. συμβαίνει με τους μετόχους μίας ΑΕ ή ΕΠΕ) αν δεν είναι οι ίδιοι έμποροι.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Πλούσια δώρα για στιγμές αυθεντικής ιταλικής απόλαυσης για τους νικητές της Barilla

Η Barilla, ως γνήσιος εκπρόσωπος του αυθεντικού Ιταλικού γεύματος, με το μεγάλο διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου έδωσε την ευκαιρία για άλλη μια φορά στους καταναλωτές να διεκδικήσουν πολλά πλούσια δώρα όπως 4ήμερα ταξίδια στη Ρώμη για γευστικές περιπλανήσεις και απολαύσεις, κύκλους σεμιναρίων ιταλικής μαγειρικής με τον γνωστό σεφ Αλέξανδρο Παπανδρέου καθώς και σετ σκευών παρασκευής ζυμαρικών υψηλού design. 
 Η Barilla στο πλαίσιο του διαγωνισμού δημιούργησε την ιστοσελίδα www.pastameal.gr μέσω της οποίας οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα αφενός να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, και αφετέρου να ανακαλύψουν μοναδικές συνταγές με ζυμαρικά και σάλτσες Barilla και να τις μοιραστούν με τους αγαπημένους τους. 
Η Barilla φέρνει στο πιάτο μας άρωμα Ιταλίας και μας καλεί όλους να μαγειρέψουμε για τους αγαπημένους μας κλασικές ιταλικές παραδοσιακές γεύσεις και να δημιουργήσουμε με τα αυθεντικά ιταλικά ζυμαρικά και σάλτσες Barilla.
 
Barilla, η χαρά του να είσαι μαζί!
Enhanced by Zemanta

Μόνο τα απολύτως απαραίτητα αγοράζουν πλέον οι Έλληνες που νιώθουν αβέβαιοι για το μέλλον

Το 74% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνουν πως τους έχει επηρεάσει προσωπικά η οικονομική κρίση, ενώ υπάρχει μέσα τους περισσότερη αγωνία για το μέλλον, εργασιακή... ανασφάλεια και μεγαλύτερη σχεδιαζόμενη μείωση δαπανών τους επόμενους 12 μήνες.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας της The Boston Consulting Group (BCG) για την συμπεριφορά των καταναλωτών υπό τον τίτλο "Πλοήγηση στα Νέα Δεδομένα των Καταναλωτών" που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θα αναβάλλει τις αγορές που μπορούν να περιμένουν, ενώ το 73% θα περιοριστεί στο να προμηθεύεται μόνο τα απολύτως απαραίτητα αγαθά, ποσοστά που είναι κατά πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών κρατών.

Όπως επισημάνθηκε σε σχετική εκδήλωση του επιμελητηρίου, από την έρευνα προκύπτουν πέντε σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πρώτον, τα νέα δεδομένα στην κατανάλωση με μεγαλύτερη έμφαση και αναβάθμιση της κατανάλωσης στο σπίτι με την οικογένεια και φίλους. Δεύτερον, η αξιοποίηση της πρόθεσης των καταναλωτών να ξοδέψουν περισσότερα υπό προϋποθέσεις και σε ορισμένες κατηγορίες (φρέσκα τρόφιμα, γαλακτοκομικά, παιδικός ρουχισμός κλπ). Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν στον καταναλωτή σημαντική τεχνική διαφορά ή καλύτερο αποτέλεσμα. Τρίτον, άμεση και πρακτική προσαρμογή των καταναλωτών στη κύρια τάση να ξοδεύουν λιγότερα.

Οι καταναλωτές κυνηγούν τις καλύτερες τιμές και νιώθουν ικανοποίηση όταν τις εντοπίζουν. Τέταρτον, εναρμόνιση της επικοινωνίας με τη σωστή σειρά αξιών. Η εξοικονόμηση, η υγεία και οι αγορές μου να αξίζουν τα χρήματα τους είναι στη κορυφή της λίστας των καταναλωτικών αξιών. Τέλος, η «έξυπνη» αξιοποίηση του διαδικτύου και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτούς που μπορούν και το εκμεταλλεύονται καταλλήλως.

Η έρευνα διεξήχθη τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2011 παράλληλα σε 21 χώρες, όπου ερωτήθηκαν σχεδόν 25.000 καταναλωτές και για πρώτη φορά συμπεριλήφθη και η Ελλάδα με 800 συμμετέχοντες. Συγκρίνει την συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή στις συμμετέχουσες χώρες και υπογραμμίζει ενδιαφέρουσες ομοιότητες και σημαντικές διαφορές.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης δεν περιορίζονται μόνο στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών αλλά επεκτείνονται και στις αξίες που πλέον προβάλλονται ως σημαντικότερες σε σχέση με πριν δύο χρόνια. Στη κορυφή της λίστας βρίσκονται η 'αποταμίευση', η 'υγεία', η 'οι αγορές μου να αξίζουν τα χρήματα τους' (value for money), η 'ευθυμία', η 'ηρεμία', το 'σπίτι μου'.

Ειδικότερα όμως, όσον αφορά τα είδη πολυτελείας, ναι μεν είναι στη τελευταία θέση αλλά με χαμηλότερη πτώση στην σημασία τους σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας πως οι Έλληνες τα αποχωρίζονται με περισσότερη δυσκολία».

Αναλυτικότερα:

- Tο 74% των ερωτηθέντων δηλώνει πως επηρεάστηκε προσωπικά από την κρίση ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις πέντε μεγάλες χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία) είναι στο 47% ενώ στις ΗΠΑ είναι στο 57%.

- Το 77% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα απάντησε πως αγωνιά για το μέλλον ενώ στις πέντε μεγάλες χώρες της ΕΕ είναι στο 53% και στις ΗΠΑ στο 52%.

- Στο ερώτημα πόσο ασφαλής νιώθετε στη παρούσα εργασία σας το 24% των Ελλήνων δηλώνουν πολύ ανασφαλής/ανασφαλής ενώ τα ποσοστά στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες είναι μικρότερα αφού στην Ισπανία είναι στο 19%, στην Ιταλία 18%, στη Γαλλία 17%

- Tο 60% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνει πως μείωσε τις δαπάνες του το προηγούμενο έτος ενώ ένα επιπλέον 53% ισχυρίζεται πως θα μειώσει τις δαπάνες του περαιτέρω το 2011 (44% των ερωτηθέντων στις 5 μεγάλες χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ δηλώνουν πως θα μειώσουν τις δαπάνες τους, τους επόμενους 12 μήνες).

Παράλληλα όμως, αν και οι Έλληνες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τη κρίση δηλώνουν, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι Ευρωπαίοι, ότι όταν η κρίση ξεπεραστεί θα αρχίσουν να ξοδεύουν όπως πρώτα.

Η έρευνα αναλύει διεξοδικά τα σχέδια των καταναλωτών για αύξηση, σταθεροποίηση ή μείωση των δαπανών τους επόμενους 12 μήνες, ανά 49 κατηγορίες προϊόντων που χωρίζονται σε τρόφιμα και μη-τρόφιμα. Πιο συγκεκριμένα:

- Το 58% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα σκοπεύει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα έναντι του 7% που δηλώνει ότι θα τις αυξήσει. Το υπόλοιπο 35% ούτε θα τις μειώσει ούτε θα τις αυξήσει.

- Οι κατηγορίες που φαίνεται πως θα πληγούν περισσότερο είναι τα οινοπνευματώδη και οι μπίρες όπου το 71% και 70% των καταναλωτών αντίστοιχα δηλώνουν πως θα μειώσουν τις δαπάνες τους.

- Αντίθετα οι κατηγορίες στις οποίες παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις δαπανών είναι τα φρέσκα φαγητά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπου το 17% των καταναλωτών δηλώνουν πως θα αυξήσουν τις δαπάνες τους.

Η κρίση όμως πλήττει και την αγορά τροφίμων. Ετσι:

- Το 65% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα σκοπεύει να μειώσει τις δαπάνες του στα μη-τρόφιμα έναντι του 8% που δηλώνει ότι θα τις αυξήσει. Το υπόλοιπο 27% ούτε θα τις μειώσει ούτε θα τις αυξήσει.

- Οι κατηγορίες που φαίνεται πως θα πληγούν περισσότερο είναι τα κοσμήματα-αξεσουάρ και τα fast food όπου το 76% και 71% των καταναλωτών αντίστοιχα δηλώνουν πως θα μειώσουν τις δαπάνες τους.

- Αντίθετα οι κατηγορίες στις οποίες παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις δαπανών είναι τα παιδικά ρούχα όπου το 16% των καταναλωτών αντίστοιχα δηλώνουν πως θα αυξήσουν τις δαπάνες τους.

- Τα φρέσκα φαγητά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και η κατανάλωση στο σπίτι -σε αντιδιαστολή με την διασκέδαση και την κατανάλωση εκτός σπιτιού- είναι οι κατηγορίες οι οποίες φαίνεται πως ευνοούνται περισσότερο από την νέα, πιο συνειδητή-ορθολογική καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων.

Οι Έλληνες καταναλωτές δηλώνουν πως θα αλλάξει η αγοραστική τους συμπεριφορά τους επόμενους 12 μήνες. Οι τρεις πιο σημαντικές αλλαγές κατά σειρά σημασίας είναι οι εξής:

- θα αναβάλλουν μεγάλα έξοδα τα οποία μπορούν να περιμένουν

- θα μειώσουν κατά πολύ τα έξοδα τους στα μη-απαραίτητα

- θα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για προσφορές και θα αγοράζουν περισσότερα προϊόντα που είναι σε προσφορά

Οι Έλληνες όταν ψωνίζουν δηλώνουν πως ψάχνουν να εντοπίσουν κυρίως προϊόντα που έχουν σημαντικές τεχνικές διαφορές και προϊόντα που αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα και δίνουν μικρότερη σημασία στη μάρκα. Η εκρηκτική διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες προϊόντων είναι αξιοσημείωτη. Οι καταναλωτές επιλέγουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ως ένα τρόπο για να μειώσουν τις δαπάνες τους αναζητώντας καλύτερες τιμές για τις αγορές τους από τα σούπερ-μάρκετ. Αλλά δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όσο οι Ευρωπαίοι καθώς μόνο το 54% δηλώνει πως εισέρχεται σε αυτό μέσω σταθερού υπολογιστή ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το 76% των 5 μεγάλων χωρών της ΕΕ.

Μεταξύ των 29 καταναλωτικών αξιών στις πρώτες θέσεις για τον Έλληνα καταναλωτή βρίσκονται κατά σειρά:

- Η αποταμίευση, η υγεία, η σχέση αξίας-χρημάτων (value for money) και η ευθυμία. Σε αντίθεση με τη πολυτέλεια και το πλούτο που βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις της κλίμακας. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός πως οι Έλληνες αποχωρίζονται πιο δύσκολα από ότι οι Ευρωπαίοι τα είδη πολυτελείας πράγμα το οποίο φαίνεται από την χαμηλότερη πτώση πού είχε η σημασία της πολυτέλειας για τους Έλληνες -έναντι των Ευρωπαίων.

Τέλος, οι Έλληνες καταναλωτές δήλωσαν πως για να εκτονώσουν το άγχος τους προτιμούν να περνούν χρόνο με την οικογένεια τους και με τους φίλους τους.
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

E.Π.Κ.ΧΑΝ:" Συμβουλές προς τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά"

Μετά από αλλεπάλληλες αποφάσεις των Ειρηνοδικείων Κρήτης, προς όφελος των υπερχρεωμένων καταναλωτών, μπορούμε να ενημερώσουμε τα "υπερχρεωμένα νοικοκυριά...
τα παρακάτω με σχετικές βασικές ερωτήσεις και ταυτόχρονα απαντήσεις:

ΤΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ Ο ν3869/2010 ΣΤΟΝ ΔΑΝΕΙΖΌΜΕΝΟ

Παρέχει την δυνατότητα, της ρύθμισης των χρεών του δανειζομένου, με  απαλλαγή από αυτά, κατά την κρίση του Δικαστηρίου.

ΠΟΙΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ ΩΦΕΛΟΎΝΤΑΙ

Όλοι ,εκτός εκείνους που έχουν Πτωχευτική ιδιότητα ,δηλαδή είναι έμποροι, επίσης δεν εντάσσονται μέλη Ο.Ε, Ε.Ε

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Ανάκληση μοτοσικλετών DUCATI μοντέλο DIAVEL MY2011

maquette 1/12 Ducati Desmo GP4 Pramac D'antin ...Image via Wikipedia Πρόγραμμα ανάκλησης μοτοσικλετών DUCATI μοντέλο DIAVEL MY2011 εκτελεί η εταιρεία ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ ABEEO, επίσημη αντιπροσωπεία μοτοσικλετών DUCATI στην Ελλάδα.

Η ανάκληση αφορά συνολικά 18 μοτοσικλέτες, στις οποίες ενδέχεται να εμφανιστεί πιθανή κάμψη και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θραύση του πλάγιου σταντ στην περιοχή περιστροφής στον άξονά (βίδας) του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Enhanced by Zemanta

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011

Πόσο τράτο δίνουν οι υπηρεσίες για απλήρωτους λογαριασμούς

Παρατείνοντας το διάστημα εξόφλησης των λογαριασμών τους, χιλιάδες νοικοκυριά σ' ολόκληρη την επικράτεια προσπαθούν να κάνουν οικονομία για ν' αντεπεξέλθουν σε άλλες, πιο επείγουσες ανάγκες τους. Λογαριασμοί της ΔΕΗ, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, των κατά τόπους εταιρειών ύδρευσης και του φυσικού αερίου ξεχνιούνται κλειστοί μέσα σε συρτάρια και καταχωρίζονται κατά εκατοντάδες ως «ληξιπρόθεσμοι».
Με συνθήματα κατά των τραπεζών μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης της πλατείας Συντάγματος πορεύτηκαν το Σάββατο στην Τράπεζα της Ελλάδος Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει θορυβήσει τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, που παρατηρούν τις «τρύπες» στα αποθεματικά τους ν' αυξάνονται, αλλά και τις καταναλωτικές οργανώσεις, που πιέζουν ασφυκτικά για παρατάσεις προς όφελος των πελατών τους.
Αν και προσπαθούν να δείξουν ένα πιο «φιλικό» πρόσωπο, βάζοντας μπρος όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», ΔΕΚΟ και ιδιώτες προμηθευτές φυσικά δεν σταματούν να αποστέλλουν κανονικά τους λογαριασμούς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν φαίνονται απρόθυμοι να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών των πελατών τους -εφόσον, βέβαια, εκείνοι κάνουν αίτηση για το σχετικό διακανονισμό έγκαιρα και φανούν τυπικοί ως προς την καταβολή των συμφωνηθέντων ποσών.
* ΔΕΗ: Το μεγαλύτερο πρόβλημα ληξιπρόθεσμων οφειλών εντοπίζεται στη ΔΕΗ που, παραδοσιακά, στέλνει τους πιο «τσουχτερούς» λογαριασμούς -ελέω διαφόρων «τελών» που συνεισπράττονται με το λογαριασμό ρεύματος.
Η αξία των απλήρωτων λογαριασμών σε καθυστέρηση το 2011 είναι αυξημένη κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με την περσινή χρονιά, ενώ περίπου το 8% επί του συνολικού αριθμού των «ρολογιών» της ΔΕΗ έχουν χρωστούμενα για διάστημα 6 μηνών. Το συνολικό χρέος ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 είναι κρατικές οφειλές.
Η μεγαλύτερη ζημιά, εν τούτοις, δεν γίνεται τόσο με τα οικιακά τιμολόγια όσο με τις εμπορικές επιχειρήσεις, που κλείνουν «φεσώνοντας» κανονικά τη ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ εμφανίζεται πρόθυμη να διευκολύνει τους πελάτες της μέσω της διαδικασίας του διακανονισμού -εφόσον αυτή γίνει έγκαιρα. Δηλαδή, αφού ο καταναλωτής αφήσει απλήρωτο έναν λογαριασμό και εφόσον παρουσιαστεί σε υποκατάστημα της ΔΕΗ πριν λήξει και ο δεύτερος κατά σειρά (σ.σ. στο δεύτερο λογαριασμό περιλαμβάνεται και η ειδοποίηση διακοπής), έχει τη δυνατότητα να κάνει διακανονισμό και να πληρώσει τα οφειλόμενα σε δόσεις.
Με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, διακοπή ηλεκτροδότησης δεν μπορεί να γίνει αν δεν παρέλθει διάστημα 44 ημερών (30 εργάσιμες + 14 ημέρες έπειτα από προειδοποίηση) από την ημέρα που η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη. Στην πράξη η προθεσμία είναι μεγαλύτερη, επειδή η ΔΕΗ ειδοποιεί τους πελάτες της που δεν έχουν πληρώσει τον προηγούμενο λογαριασμό με ειδικό μήνυμα που αναγράφεται στον επόμενο, ο οποίος εκδίδεται έπειτα από δύο μήνες.
Με βάση το νέο Κώδικα Προμήθειας που έχει ήδη συνταχθεί και τεθεί σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ, με προοπτική να εφαρμοστεί στα τέλη Οκτωβρίου, ορίζονται ακόμη μεγαλύτερες προθεσμίες (φτάνουν μέχρι και τους 6 μήνες), ενώ το κυριότερο είναι ότι προβλέπονται αναλυτικά οι πρόνοιες για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
* ΟΤΕ: Με τη σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ είναι κάπως πιο «χαλαρά» τα πράγματα, αφού, όπως αναφέρουν στην «Ε» αρμόδιοι του Οργανισμού, «ο πελάτης συνεχίζει να έχει τηλέφωνο και, κατ' επέκταση, δυνατότητα επικοινωνίας, ακόμα και μετά τη διακοπή». Αφού, δηλαδή, παρέλθει η ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού και εφόσον δεν εξοφληθεί ούτε μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, γίνεται η λεγόμενη «προσωρινή διακοπή»: κόβονται μόνο οι εξερχόμενες κλήσεις -ο καταναλωτής μπορεί να δέχεται τηλεφωνήματα αλλά όχι να κάνει ο ίδιος, παρά μόνο στα τριψήφια νούμερα έκτακτης ανάγκης.
Εάν έπειτα από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές υπενθυμίσεις παραμένει η οφειλή, 3 μήνες μετά την πρώτη επικοινωνία αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή, ενώ ύστερα από ένα εξάμηνο ακολουθεί η οριστική διακοπή της σύνδεσης.
Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται, δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής σε δόσεις υπάρχει. Εάν πρέπει να γίνει και επανασύνδεση κομμένης τηλεφωνικής γραμμής, γίνεται με τη χρέωση ενός μικρού τέλους επανασύνδεσης (περίπου 7,5 ―), το οποίο ενσωματώνεται σε επόμενο λογαριασμό.
* Επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης: Σημαντικά αυξημένο είναι το ποσοστό των πολιτών που παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των λογαριασμών των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, αν και λίγοι είναι εκείνοι που έχουν μεγάλες οφειλές.
Στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ απαιτείται μεγάλος μηχανισμός για να γίνει το σφράγισμα του ρολογιού και να κοπεί το νερό, αφού η όλη η διαδικασία γίνεται χειρωνακτικά. Οπως, μάλιστα, αναφέρει άνθρωπος της επιχείρησης, «η ΕΥΔΑΠ δεν αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, αφού το χαμηλό τιμολόγιο επέτρεπε διαχρονικά να εξοφλούνται οι λογαριασμοί σχετικά άμεσα».
Οπως εξηγεί, οι περισσότεροι λογαριασμοί που αφορούν απλά νοικοκυριά σπάνια ξεπερνούν τα 30-40 ― ανά τρίμηνο, ενώ διακοπή της υδροδότησης γίνεται εφόσον συσσωρευτούν πολλοί ληξιπρόθεσμοι που αθροιστικά εμπεριέχουν μεγάλα ποσά.
Αλλωστε, πολιτική της ΕΥΔΑΠ είναι να μην προχωράει σε διακοπή της υδροδότησης, εκτός κι αν η οφειλή είναι μεγάλη (άνω των 100-150 ―) ή έχουν μείνει απλήρωτοι λογαριασμοί που αντιστοιχούν σε περίοδο ενός έτους.
* Φυσικό αέριο: Στον ίδιο «χορό» των απλήρωτων λογαριασμών έχουν μπει και οι εταιρείες φυσικού αερίου. Κατά 200% αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο οι διακανονισμοί πελατών για τη σταδιακή αποπληρωμή των λογαριασμών φυσικού αερίου, όπως πρόσφατα δημοσιοποίησε η ΕΠΑ Αττικής. Σε περισσότερες από 500 περιπτώσεις, μάλιστα, ζητείται η ρύθμιση της οφειλής με δόσεις από 6 έως και 12 μήνες. *Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ:" Δικαίωση 75χρονης δανειολήπτριας, από το Ειρηνοδικείο Χανίων"

Η΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους καταναλωτές-δανειολήπτες,
ότι συνεχώς βγαίνουν και νέες αποφάσεις από τα τοπικά Ειρηνοδικεία, που δικαιώνουν τους δανειολήπτες, που ζήτησαν την συνδρομή , την μέριμνα και την καθοδήγηση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ .
Συγκεκριμένα:
Με την υπαρ.285/12-09-2011, απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Χανίων, δικαίωσε 75χρονη, συνταξιούχο, διαζευγμένη, Χανιώτισσαδανειολήπτρια, που τα εισοδήματα της, ανέρχονται στο ποσό των 588,93
ΕΥΡΏ/μηνιαίως, τα οποία προέρχονται μόνο ,από τη σύνταξή της, δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα. Η ίδια προκειμένου, να συμπληρώσει το εισόδημά της -φιλοξενείται στην οικία της θυγατέρας της. Το Ειρηνοδικείο Χανίων, δέχτηκε την αίτηση της δανειολήπτριας, διαπίστωσε ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, και με γενναία απόφαση, λόγω υπερχρέωσης, της διέγραψε το 1/3 της οφειλής της, και καθόρισε το υπόλοιπο χρέος
της, να πληρωθεί, σε βάθος τετραετίας. Σημειώνουμε δε ότι ,η μοναδική πιστώτρια, της εν λόγω δανειολήπτριας, και στο εξωδικαστικό στάδιο αρνήθηκε να δεχτεί το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που της υποβλήθηκε που είχε επιμηληθεί το Οικονομολογικό Τμήμα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, αλλά και στο Δικαστήριο συνέχισε να αρνείται, προβάλλοντας άνευ ουσίας αιτιολογίες, αποσκοπώντας να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης. Τέλος, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ασφαλώς ικανοποιημένη και δικαιωμένη εκ του
αποτελέσματος, καλεί τους δανειολήπτες, να εμπιστευτούν το Νόμο (3869/2010), και τις Εξουσιοδοτημένες ,Ενώσεις Καταναλωτών, να αποφύγουν τις άγονες και σε κάποιες φορές μη αποτελεσματικές για τα συμφέροντα τους, παροτρύνσεις κάποιων Τραπεζών, αλλά καλεί και τις ίδιες τις Τράπεζες να παίξουν , ένα νέο ρόλο, ρόλο των καιρών, ρόλο της περίστασης, τον ρόλο της συνεργασίας με τους πελάτες τους, σε καμία περίπτωση ρόλο θύτη και θύματος.
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
  Ιωάννα Μελάκη
.
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για νέα «χαράτσι» σε όσους είχαν την ατυχία να αγοράσουν με στεγαστικό δάνειο ή όχι ένα σπίτι για να στεγάσουν την οικογένειά τους, αποκτά η ερώτηση για την αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, την οποία κατάθεσε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή απευθυνόμενος στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Νικολόπουλος.

«Οι απλήρωτοι λογαριασμοί στην ΔΕΗ ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ.

Μια δραματική παράμετρος της οικονομικής κρίσης είναι και οι απλήρωτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ που ανέρχονται στο 1 δισ. ευρώ.

Την πρώτη θέση σε αριθμό καταναλωτών κατέχουν τα νοικοκυριά, τα οποία έχουν οδηγηθεί σε αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών και ταυτόχρονα σε απόγνωση λόγω των αυξήσεων στις τιμές, των απολύσεων, της ανεργίας και της ύφεσης στην αγορά» αποκαλύπτει ο Τομεάρχης Εργασίας της ΝΔ και τονίζει επίσης ότι πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις καθυστερούν την πληρωμή των λογαριασμών, ενώ πολλοί ανεξόφλητοι λογαριασμοί προέρχονται από υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και δημοτικούς οργανισμούς».

Τέλος, ο κ. Νικολόπουλος κρούει το «κώδωνα του κινδύνου» λέγοντας ότι: «Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας».

Ζητά τέλος από τους Υπουργούς να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
Πόσοι είναι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί του Α΄ εξαμήνου του 2011;
Ποιο το συνολικό ύψος των οφειλών;
Πως σκέπτονται να αντιμετωπίσουν το θέμα των ανεξόφλητων λογαριασμών και της ρευστότητας της ΔΕΗ;

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Ανάκληση κατεψυγμένων μπιφτεκιών με Salmonella spp

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπίστωσαν τη διακίνηση κατεψυγμένων μπιφτεκιών, στα... οποία ανιχνεύθηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp.

Πρόκειται για κατεψυγμένα μπιφτέκια με την εμπορική επωνυμία «ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ-ΜΠΙΦΤΕΚΙ 100γρ. ΚΤΨ», σε πλαστικές συσκευασίες υπό κενό των 1.200g (12 τεμάχια των 100g), με ημερομηνία παραγωγής 13-06-2011 και ημερομηνία λήξης 09-02-2012, τα οποία παράγονται από την εταιρεία «ΤΑ ΒΛΑΧΑΚΙΑ-Δ & Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΟΒΕΕ», έναντι ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης, ΤΚ 66200.

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

«Ρούχα και σχολικά προτιμώ ελληνικά»

Mε  το μήνυμα <<ΡΟΥΧΑ & ΣΧΟΛΙΚΑ  ΠΡΟΤΙΜΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ>> το <<ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ    -καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε>> και η ιστοσελίδα του www.protimoellinika.gr  απευθύνονται στους σχεδόν 1.500.000  μαθητές της Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας και τους γονείς τους και τους εύχεται σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που όλα και όλους μας επηρεάζει, <<καλή χρονιά>> συνολικά και ατομικά.
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι για τον κάθε γονιό πρώτα από  όλα μια σημαντική στιγμή, ένας συμβολικός σταθμός για την ανατροφή και μόρφωση του παιδιού του. Είναι ωστόσο και μια οικονομικά επώδυνη και δυσβάστακτη διαδικασία όπου σε μικρό χρονικό διάστημα καλείται να ανταπεξέλθει σε έξοδα και αναγκαία αλλά και πολλές φορές επιβαλλόμενα από τον τρόπο ζωής και την κακώς εννοούμενη καταναλωτική <<μόδα>> που μας έχει επιβληθεί. Ανεξαρτήτως του <<πως>> και το <<γιατί>> κάθε οικογένεια μαθητών θα ανοίξει το πορτοφόλι και από όσα έχουν απομείνει, κάποια χρήματα θα πάνε, με χαρά και χαμόγελο ,<<για το παιδί μας>>. Για τετράδια, μολύβια, τσάντες, αθλητικά, φόρμες, μπλουζάκια, φούτερ, ένα καινούργιο ρούχο... 

http://allnewsgr.blogspot.com/2011/09/blog-post_14.html

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011

Νέες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Χανίων , Σταθμός για τους δανειολήπτες της Χώρας


Δύο νέες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Χανίων ,που αφορούν τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών - μελών της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δικαιώνουν τους...
Καταναλωτές που προσέφυγαν σαυτή και αίτησαν την συνδρομή της..
Στην πρώτη περίπτωση,απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, δικαιώνει δανειολήπτη που προσέφυγε στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.το Νοέμβριο του 2010,για να υπαχθεί, στο νόμο 3869/2010,( για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών). Ο καταναλωτής ο οποίος τυχαίνει να είναι άνεργος και με
μόνιμη αναπηρία 67% και το μόνο εισόδημά του ήταν το επίδομα της Πρόνοιας,580 Ευρώ, είχε χρέος από 4 πιστωτικές κάρτες σε μία Τράπεζα.Τα περιουσιακά του στοιχεία ήταν ένα κατάστημα 287,00
τετραγωνικά το οποίο είχε την επικαρπία η μητέρα του και ένα αυτοκίνητο 1600 κυβικά του 2002.Ο καταναλωτής στο σχέδιο Εξωδίκου Συμβιβασμού ,είχε προτείνει ομαδοποίηση του χρέους του και πληρωμή αυτού σε 62 δόσεις των 150 Ευρώ.Η Τράπεζα δεν δέχτηκε τον εξώδικο συμβιβασμό ,με αποτέλεσμα ο καταναλωτής με την συνδρομή της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ,να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, και η απόφαση του Ειρηνοδίκη ήρθε να δικαιώσει τον καταναλωτή,διότι παρά τις όποιες
αντιρρήσεις της Τράπεζας έγινε δεκτή εξολοκλήρου η αίτηση, διαγράφει το 1/3 του χρέους του και το υπόλοιπο καλείτε να το καταβάλλει σε 150Ευρώ/μήνα,σε ορίζοντα τετραετίας, ποσό ίδιο και με την πρόταση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ .
Το σημαντικό σαυτή την περίπτωση είναι ότι ,δεν θίχτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Καταναλωτή.
Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε δανειολήπτη, του οποίου το σχέδιο διευθέτησης αποπληρωμής των οφειλών του, προς τους πιστωτές του, το συνέταξε το Οικονομολογικό Τμήμα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, το οποίο σε συνέχεια ο δανειολήπτης το απέστειλε στις τράπεζες (πιστωτές) του. Δυστυχώς, οι
τράπεζες δεν αποδέχθηκαν το σχέδιο διευθέτησης, στην πρώτη Εξώδικη Φάση (Εξωδικαστικού Συμβιβασμού), αλλά μετά την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο Χανίων, ήρθε ο συμβιβασμός με τις πιστώτριες Τράπεζες και απλά επικυρώθηκε ,για την εκτέλεση αυτού .από το Ειρηνοδικείο
Χανίων.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, φανερά ενθουσιασμένη, χαιρετίζει τις αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Χανίων,οι οποίες δυναμώνουν την προσπάθεια των καταναλωτών να ρυθμίσουν το χρέος τους, μέσω των Ενώσεων Καταναλωτών.
Και να απαλλαγούν από αυτό ,κλείνοντας τα αυτιά τους στις κακόβουλες προσπάθειες κάποιων Τραπεζικών υπαλλήλων ,που ακόμα και μέχρι σήμερα ,προσπαθούν να τους αποτρέψουν από την ένταξη τους ,στις ευνοϊκές διατάξεις του Νόμου 3869/2010, αλλά και συνάμα βοηθά, στην αποβολή του φόβου,και της παραπληροφόρησης ,ότι θα χάσουν περιουσιακά στοιχεία. Η παραπάνω πρώτη περίπτωση, διατρανώνει πανηγυρικά την εμπιστοσύνη προς τα Ελληνικά Δικαστήρια και στους ΄Ελληνες δικαστές, διότι όχι μόνο ο καταναλωτής δεν έχασε τα περιουσιακά του στοιχεία, αντιθέτως μάλιστα, υπήρξε ρύθμιση του χρέους του ,κατά την δική του οικονομική δυνατότητα και απαλλαγή μέρους από αυτό.
Ευελπιστούμε ότι οι νέες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Χανίων , θα οδηγήσουν τιςΤράπεζες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, για την υπερχρέωση των νοικοκυριών και να αλλάξουν πολιτική, στην αποδοχή των εξωδίκων προτάσεων των δανειοληπτών , ώστε να επιτυγχάνεται συμφωνία, στο εξωδικαστικό στάδιο και να μην απαιτείται η προσφυγή, στα Ειρηνοδικεία.Καλό είναι (οι Τράπεζες) ,να δουν τους δανειολήπτες-πελάτες τους, με το ίδιο πνεύμα του χθεσινού καλωσορίσματος, που τους οδήγησαν σε χρέωση, σήμερα οφείλουν ,να τους συνδράμουν,για τη ρύθμιση τους χρέους τους αφού αλλάξουν και αφήσουν πίσω τους, το υπεροπτικό ύφος και την αλαζονεία.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

GOOD DEALS: Τώρα, 3 απίθανες προσφορές από 3,5 ευρώ!

Goody'sImage via WikipediaΗ Goody’s, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα σύγχρονων εστιατορίων, με πλήρη συνείδηση της πολύ δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, συνεχίζει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 να προσφέρει χαμηλότερες τιμές στους πελάτες της μέσα από διάφορες προσφορές. Τώρα, η προσπάθεια αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη με την προσφορά όχι ενός, αλλά τριών διαφορετικών συνδυασμών Good Deals από 3,5ευρω!

Επιλέξτε τις αγαπημένες και σας γεύσεις όπως το Cheese, το Club ή το Πίτα της Goody’s, σε ολοκληρωμένα μενού σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή και με έκπτωση που αγγίζει ή ακόμα και ξεπερνά το 40%!

Τα Good Deals, που έχουν ήδη βρει εντυπωσιακή ανταπόκριση από τους καταναλωτές, είναι η απόδειξη ότι η κορυφαία αλυσίδα σύγχρονων εστιατορίων προσπαθεί πάντα να είναι στο πλευρό των πελατών της.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.goodysnet.com ή www.facebook.com/goodysnet

Good Deals, φυσικά στα εστιατόρια Goody’s!

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ρύζι με έντομα σε σούπερ μάρκετ !

Στην ανάκληση ρυζιού με άρωμα γιασεμί προχώρησε ο ΕΦΕΤ αφού μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι μέσα στη συσκευασία υπήρχαν έντομα.

Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο newsbeast.gr, για ρύζι από την Ταϊλάνδη με την εμπορική επωνυμία «RISO JASMINE PROFUMATO - ROYAL UMBRELLA»


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΠΟΙΟ SUPER MARKET ΤΟ ΠΩΛΟΥΣΑΝ!

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο Lidl σαλμονέλα σε χαλβά του Χαϊτογλου !

Ο παθογόνος μικροοργανισμός σαλμονέλα ανιχνεύθηκε σε χαλβά. Πρόκειται για χαλβά με γεύση βανίλια, με την εμπορική επωνυμία «ΝΑΥΣΙΚΑ», σε συσκευασία των 400 g, με αριθμό παρτίδας L01 222 και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 01.12.2013, προϊόν το οποίο παράγεται για λογαριασμό και με ευθύνη της «Lidl Hellas», από την επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.».

Ο μικροοργανισμός ανιχνεύθηκε έπειτα από ελέγχους που έκαναν στα προϊόντα οι αρμόδιοι της επιχείρησης.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

Κίνημα Πολιτών «καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε»

Tο Κίνημα Πολιτών «καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε» προέκυψε από μία σκέψη απλή μέσα σε μία εποχή κατ’ εξοχήν δύσκολη για όλους.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, σαν πολίτες, μέσα στη δίνη που βρίσκεται η χώρα μας για να βοηθήσουμε την οικονομία μας, τους εαυτούς μας και τους συμπολίτες μας, για να σώσουμε τις δουλειές μας.

Αν καθ’ ένας από μας συνειδητά «σπρώξει» τις καταναλωτικές του ανάγκες σε ελληνικά προϊόντα (διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, τουρισμού) διασώζουμε θέσεις εργασίας, ανακυκλώνουμε το χρήμα μέσα στη χώρα μας, μειώνουμε τις εισαγωγές, συμβάλλουμε στη ζήτηση των ελληνικών προϊόντων άρα και σε περισσότερες επενδύσεις, άρα και σε κίνητρα για περισσότερες, ποιοτικότερες καλλιέργειες των δικών μας αγροτικών προϊόντων.

Μια μικρή αλλαγή νοοτροπίας στις καταναλωτικές μας συνήθειες, όπως να πάψουμε να αναζητούμε τα ξένα προϊόντα, μπορεί να κάνει πολλά. Πέρα από την κυβερνητική πολιτική και τις θέσεις των κομμάτων, εμείς οι πολίτες μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας κυρίαρχα απέναντι στη μεγάλη απειλή της ανεργίας.

Ας αποτελέσουμε όλοι μαζί αυτό το «Κίνημα», ας συμβάλουμε στην διάδοση του συνθήματός του και ας εμπλουτίσουμε τις ιδέες του με τις σκέψεις και τις απόψεις μας.


Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Υπήρξαν και "παρατράγουδα" στις εκπτώσεις , από κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις

Woo Hoo - Shopping in the Sales!Image by Caro's Lines via Flickr Σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία, η αυλαία των θερινών εκπτώσεων κλείνει την πόρτα της στις 31-8-2011,και όπως δηλώνει η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ... την βρίσκει μερικώς ευχαριστημένη, καθώς κατά την διάρκεια των εκπτώσεων , παρατηρήθηκαν και σημειώθηκαν κάποια "παρατράγουδα" που αμαύρωσαν την θετική εικόνα των καταναλωτών από τις αγορές τους.

Δηλαδή, -Θετικό για τους καταναλωτές ήταν ότι ,πολλές εμπορικές επιχειρήσεις κινήθηκαν σε μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις άγγιξαν σε ποσοστό έκπτωσης και το 80%, αφενός για να εξυπηρετηθούν οι ίδιες προς τις λειτουργικές τους υποχρεώσεις, αλλά και βοηθήθηκαν και οι καταναλωτές να αγοράσουν είδη που επιθυμούσαν σε χαμηλότερες τιμές.

-Αρνητικό για τους καταναλωτές ήταν ότι κάποιες άλλες επιχειρήσεις, όχι μόνο εξυπηρέτησαν το θεσμό των εκπτώσεων ,΄προς όφελος των καταναλωτών,κάνοντας εκπτώσεις, όπως προανήγγειλαν, αλλά δημιούργησαν "σύγχυση " στο καταναλωτικό κοινό, αλλάζοντας την βιτρίνα τους την τελευταία στιγμή. -Αρνητικό για τους καταναλωτές ήταν ότι κάποιες άλλες επιχειρήσεις είχαν εκθέσει στην βιτρίνα των καταστημάτων τους προϊόντα "μοναδικά" δηλ. δεν υπήρχαν ,εντός του καταστήματος αυτά τα προϊόντα, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στα καταστήματα οι καταναλωτές, και να βγαίνουν απογοητευμένοι και σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγούνται σε λανθασμένες και μη προγραμματισμένες αγορές.

-Αρνητικό για τους καταναλωτές ήταν ,η υπεξαίρεση χρημάτων τους ,με δικαιολογία του " λάθους",από συγκεκριμένη επιχείρηση που δραστηριοποιείται έξω από την πόλη των Χανίων , με τους καταναλωτές αδύναμους να στηρίξουν την δική τους αλήθεια, αφού και τα στοιχεία της εκδοθείσας απόδειξης δεν ανταποκρίνονται στην ταυτότητα της επιχείρησης, η οποία με αυτή την πρακτική συνεχίζει να κρύπτεται από τις Αρχές, αλλά και από την ΄Ενωση Καταναλωτών.

Συμπερασματικά όμως , ως ΄Ενωση Καταναλωτών Κρήτης, παρά τα "παρατράγουδα" που δημιούργησαν κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις, η Αγορά της Κρήτης, το θεσμό των εκπτώσεων, τον σεβάστηκε και τον διαχειρίστηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, και οι καταναλωτές της Κρήτης αλλά και οι επισκέπτες αυτής, προτίμησαν να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, στο βαθμό που τους επέτρεπαν τα οικονομικά τους. Τέλος ενημερώνουμε τους καταναλωτές αλλά και τις εμπορικές επιχειρήσεις της Κρήτης ότι, αν και έκλεισε η αυλαία των εκπτώσεων, από 1/9/2011 επιτρέπονται οι προσφορές, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και περιορισμών που ορίζει ο Νόμος.

Συγκεκριμένα: Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, Απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στις "προσφορές" δεν γίνονται αλλαγές των προϊόντων

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη.
Enhanced by Zemanta

Δεν θα «μετρούν» οι αποδείξεις από supermarket και διόδια

Δεν θα «μετρούν» οι αποδείξεις από supermarket και διόδια
Εισηγήσεις για νέες αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων δέχεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών με στόχο να γίνει πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι εισηγήσεις προβλέπουν επίσης και μια άκρως επιβαρυντική για τους φορολογούμενους αλλαγή: Τη μη αναγνώριση των αποδείξεων που εκδίδουν τα σούπερ μάρκετ.

Το υπουργείο Οικονομικών άλλαξε πρόσφατα το μέτρο των αποδείξεων προκειμένου να μην δίνει επιστροφές στους φορολογούμενους που προσκομίζουν αποδείξεις μεγαλύτερης αξίας από τις προβλεπόμενες. Η βασική αλλαγή ήταν η κατάργηση της δυνατότητας επιστροφής φόρου και η υποχρέωση για όλους τους φορολογούμενους να προσκομίσουν αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματός τους προκειμένου να τους αναγνωριστεί το σύνολο του νέου αφορολόγητου ορίου των 8.000 ευρώ. ΄Ενας φορολογούμενος, για παράδειγμα, με εισόδημα ύψους 30.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις αξίας 7.500 ευρώ.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...