Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Πρωτοποριακή διαδικασία είσπραξης ασφαλίστρων

Easypay από την INTERAMERICAN

Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών και τη απόλυτης αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας που επιχειρεί η INTERAMERICAN με γνώμονα τη βελτίωση όλων των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους της, προχώρησε στην εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματης πληρωμής (APS-easypay) σε όλες τις μονάδες πωλήσεων του δικτύου tied agency. Έτσι, οι πελάτες θα μπορούν πλέον να εξοφλούν τα ασφάλιστρά τους γρήγορα και με ασφάλεια στα μηχανήματα, περνώντας την ταχυπληρωμή στον οπτικό αναγνώστη του μηχανήματος, από το οποίο εκδίδεται απόδειξη έγκυρη.

Με την εγκατάσταση των APS-easypay η INTERAMERICAN ολοκλήρωσε τη δεύτερη φάση του εκσυγχρονισμού των συναλλαγών, που ξεκίνησε το 2009 με την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών και των εντολών πληρωμής μέσω του συστήματος DIAS, ως μέρος ενός ευρύτατου σχεδίου τεχνολογικών εφαρμογών στις εταιρικές λειτουργίες.

Σημειώνεται ότι, εκτός από τα μηχανήματα, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και από τους εξής τρόπους πληρωμής: με μετρητά στις τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ., με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, μέσω e-banking και phone banking, μέσω του εταιρικού website με πιστωτική κάρτα, μέσω του site πληρωμών www.easypay.gr της τράπεζας Πειραιώς, με πιστωτική κάρτα στα γραφεία πωλήσεων, τα διοικητικά κέντρα και τα διοικητικά γραφεία της εταιρείας, καθώς και με πάγιες εντολές χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

Οργιάζει η νοθεία στα καύσιμα

Έντονα φαινόμενα νοθείας δείχνει η ανάλυση δειγμάτων καυσίμων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τη διαφορά ειδικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει για ένα διακριτό καύσιμο που έχει διαφορετικό συντελεστή ΕΦΚ ανάλογα της χρήσεως αυτού, για παράδειγμα ντίζελ οχημάτων με  ντίζελ θέρμανσης και ντίζελ ναυτιλίας. Τα κεντρικά εργαστήρια ελέγχου καυσίμων εξέτασαν μόνο το 2010, 1800 δείγματα τα οποία προσκομίστηκαν από τις δειγματοληπτικές αρχές της χώρας. Τα δεδομένα του Γενικού Χημείου του Κράτους δείχνουν για το έτος 2010, μια νοθεία-μη κανονικότητα καυσίμων της τάξης του 17%, ποσοστό που παρουσιάζεται βεβαίως αυξημένο λόγω του ότι το εξεταζόμενο δείγμα καυσίμου τις περισσότερες φορές είναι ένα ύποπτο και όχι τυχαίο δείγμα που έχει προσκομιστεί από τις δειγματοληπτικές αρχές για την επίσημη γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους''.

Αυτά ανέφερε στην ομιλία του ο χημικός μηχανικός Ph.D. κ. Σ. Λεκάτος της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους του υπουργείο Οικονομικών σε εσπερίδα με τίτλο: ''Χημεία - η ζωή μας, το μέλλον μας'' που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους σε συνεργασία με τις ενώσεις καταναλωτών με αφορμή τον εορτασμό της φετινής χρονιάς ως Διεθνές έτος Χημείας .


Στη συνέχεια ο κ. Λεκάτος έκανε αναφορά το νέο σύστημα ελέγχου καυσίμων που αρχίζει να εφαρμόζεται από το Γ.Χ.Κ. Υπενθύμισε ότι το σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας καυσίμων - Σ.Π.Π.Κ. - (βενζίνης οχημάτων και ντίζελ κίνησης) θεσμοθετήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), και αφορά σε ελέγχους καυσίμων οχημάτων που πωλούνται από τα πρατήρια όλης της ελληνικής επικράτειας. Για τη δειγματοληψία αλλά και τις εξεταζόμενες εργαστηριακές δοκιμές εφαρμόζεται το τεχνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14274. Εξετάζονται, τουλάχιστον 50 δείγματα για κάθε περίοδο (θερινή και χειμερινή) και για κάθε κατηγορία καυσίμου. Η Διεύθυνση Πετροχημικών δίνει εντολή στους αρμόδιους φορείς για τη δειγματοληψία καυσίμων. Γίνεται στατιστική επεξεργασία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που εκτελούνται στα κεντρικά εργαστήρια ελέγχου καυσίμων και στέλνεται ετήσια έκθεση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αρμόδιες δειγματοληπτικές αρχές επιβάλλουν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση μη κανονικότητας-νοθείας δειγμάτων. Με αυτό το σύστημα (εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε λόγω της Οδηγίας 2003/17/ΕΚ) επιτυγχάνεται η αντιπροσωπευτική δειγματοληψία δειγμάτων που γίνεται με βάση την κατανάλωση των καυσίμων οχημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια, με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώθηκε στη συνέχεια ότι στην ελληνική αγορά καυσίμων, τα καύσιμα είναι 'κανονικά' όταν ικανοποιούν πλήρως τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. Αναφέρθηκε μια προτεινόμενη εισήγηση σχεδίου προδιαγραφών βενζινών που πρόκειται να υποβληθεί στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για θεσμοθέτηση και επισημάνθηκε ότι οι βενζίνες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα τόσο η 95 οκτανίων όσο και η 100 οκτανίων είναι βενζίνες που παράγονται στα διυλιστήρια βάσει των εκάστοτε καθορισμένων θεσμοθετημένων προδιαγραφών που όμως παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους ως προς τα διαφορετικά χημικά πρόσθετα που εισάγονται από τις εταιρείες πετρελαιοειδών και που ενεργούν κυρίως ως απορρυπαντικά των κινητήρων των οχημάτων. Τα είδη αυτά διακρίνονται από τις απλές αμόλυβδες 95 οκτανίων λόγω ξεχωριστής και διακριτής ανάλογα με την εταιρεία εμπορικής ονομασίας

Έγινε αναφορά στα μέτρα που μπορεί να λάβει ο καταναλωτής όταν υποπτευθεί ότι το καύσιμο που αγόρασε είναι πιθανώς νοθευμένο και μη κανονικό (πχ καταγγελία στο τηλέφωνο 1520 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή κλπ) και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα ανανεώσιμα καύσιμα που ήδη κυκλοφορούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη είναι τα δυο σπουδαιότερα ανανεώσιμα καύσιμα και όπως αναφέρθηκε το ελληνικό κράτος είναι το μόνο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., στο οποίο δεν έχει γίνει ακόμη η εισαγωγή στην αγορά των καυσίμων της βιοαιθανόλης. Ωστόσο, σύντομα επιβάλλεται η εισαγωγή της βιοιαθανόλης στην Ελληνική αγορά γιατί πρέπει να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των Οδηγιών 2009/28 και 2009/30. Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28 πρέπει μέχρι το 2020 να γίνει αντικατάσταση του 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική, ενέργεια από βιομάζα) ενώ συνάμα το 10% της ενέργειας που καταναλίσκεται στις μεταφορές θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από κατανάλωση βιοκαυσίμων.

Οι στόχοι της ΕΕ είναι μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα μεταφορών, απεξάρτηση από το αργό πετρέλαιο, προστασία κατά της αλλαγής του κλίματος από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στο πρόγραμμα της εσπερίδας περιλαμβάνονταν εισηγήσεις από το χώρο των τροφίμων και ποτών, καυσίμων και βιομηχανικών προϊόντων αλλά και περιβαλλοντικών θεμάτων. Εμπειρογνώμονες χημικοί ενημέρωσαν το καταναλωτικό κοινό με ποιους τρόπους μπορεί η χημεία να αποκωδικοποιήσει και να ελέγξει τη σύσταση των παραπάνω αγαθών, και κατά συνέπεια να αποτρέψει την κυκλοφορία ακατάλληλων για κατανάλωση προϊόντων. Του επισήμαναν επίσης ποιοι είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι ανά κατηγορία προϊόντος, τι είναι μύθος και τι πραγματικότητα.
Κατευθύνσεις δόθηκαν επίσης για το πώς μπορεί ο καταναλωτής να προστατεύσει ο ίδιος τον εαυτό του μέσω της σωστής ανάγνωσης των ενδείξεων συσκευασίας, σημάτων κινδύνου και οδηγιών χρήσης των αγαθών που χρησιμοποιεί και καταναλώνει, ενώ του κοινοποιήθηκαν τρόποι δράσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν καταγγελίες και παροχή πληροφοριών.

Τέλος ενημέρωση έγινε για τα ευρωπαϊκά δίκτυα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση διακίνησης επικινδύνων για την ανθρώπινη υγεία προϊόντων, εντός της κοινότητας: το σύστημα RASFF για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και το σύστημα RAPEX για τα καταναλωτικά προϊόντα γενικότερα.

enimerwsi.com
Enhanced by Zemanta

Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

"Βόμβα", η αναβολή της δίκης, για τους ασφαλισμένους στην Ασπίδα!

Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών της Κρήτης(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ),εκφράζει την οργή και την απόγνωση των καταναλωτών της Κρήτης πρώην ασφαλισμένων στην Ασφαλιστική Εταιρεία Ασπίδα Πρόνοια, της οποίας η άδεια ανεκλήθη πριν 645 ημέρες.
Σαν βόμβα, έσκασε η είδηση, στους καταναλωτές, ότι, η δίκη ανεβλήθη ,η οποία ήταν  προγραμματισμένη την Παρασκευή 24/6/2011 κατά του Προέδρου της Ασπίδας Πρόνοιας, Παύλου Ψωμιάδη ,για την πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Και το αστείο και ασυγχώρητο του πράγματος είναι ότι, η αναβολή της δίκης, αιτήθηκε από τον Συνήγορο του Υπουργείου των Οικονομικών, με την αιτιολογία ότι, δεν έλαβε κλήση!!! μας δηλώνουν επισήμως και ευθαρσώς ότι δεν ενημερώθηκαν να παραστούν, χωρίς να "κοκκινίζουν"!!!
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ,Ασφαλισμένους, και μη, ότι το Υπουργείο των Οικονομικών , ήταν ένας από τους βασικούς κατήγορους στην δίκη.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ,εκπροσωπώντας χιλιάδες καταναλωτές μέλη της, διαμαρτύρεται, για την κοροϊδία, την ταλαιπωρία ,των ασφαλισμένων, που με υπομονή περίμεναν αυτή την δίκη, ,περίμεναν δικαίωση , η οποία δίκη, σε χρόνο μηδέν, πήγε να μετατεθεί στο "άγνωστο" , αλλά λόγω της στενής συμμετοχής των συνηγόρων των ασφαλισμένων, "στριμώχτηκε " ο συνήγορος του Υπουργείου των Οικονομικών και η δίκη προσδιορίστηκε εντός εφτά ημερών, ώστε να λάβει γνώση "τάχα" της υπόθεσης.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, οφείλει να συνεχίσει να ζητά, από τους καταναλωτές ψυχραιμία, στην απόγνωση που τους οδήγησε η μεγαλύτερη "Φούσκα" των τελευταίων χρόνων,δέχτηκε λόγω της Παγκόσμιας εικόνας "κακής οικονομικής κατάστασης της Χώρας μας" την "κοροϊδία" των εκπροσώπων της πολιτείας και δεν προχώρησε σε Ευρωπαικές δίκες, αλλά είναι ντροπή για τους Κυβερνώντες και ιδιαίτερα για τον Υπουργό κ.Γιώργο Σαχινίδη ,που γνώριζε και γνωρίζει το θέμα της αδικίας, που έπεσε στις πλάτες
1.000.000 Έλληνων πολιτών, και μέχρι σήμερα αφήνει τους ασφαλισμένους "στο σκοτάδι" δεν προχώρησε σε καμία πρόταση, σε καμία λύση, ούτε καν έδειξε το δέον ενδιαφέρον.
Ακούμε την επιβολή σκληρών οικονομικών μέτρων, από τον νυν Υπουργό Οικονομίας και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ.Βενιζέλο, για τους πολίτες αυτής της Χώρας, για το μεγαλύτερο ασφαλιστικό σκάνδαλο ,που έπληξε μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας γιατί τόση"μούγκα"; τάχα έχει ενημερωθεί ; ο Αντιπρόεδρος, ότι υπάρχει αυτό το κοινωνικό κομμάτι "θαμμένο" από τους
πρώην και νυν συναρμόδιους Υπουργούς, πότε θα ανοίξει αυτό το θέμα, ή αναμένουν την "διαγραφή;"
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, καταγγέλλει, διαμαρτύρεται, θρηνεί, πονεί, αλλά δεν θα μείνει στην απάθεια΄, των Κυβερνώντων, εις βάρος των καταναλωτών, γιαυτό καλεί τους εκπροσώπους της πολιτείας και ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό της Χώρας, να μη συνεχίζει να κλείνει μάτια,στο μέγα οικονομικό σκάνδαλο που έπληξε την κοινωνία, στο Υπόμνημα που προσωπικά ,του εστάλη από την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ για το " Μέγα θέμα "των πληγέντων ασφαλισμένων, από τις εταιρείες των οποίων οι άδειες
ανακλήθηκαν.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, το έργο το έχει δει, από μεριάς πολιτείας,που είναι η απάθεια, η αοριστία πράγμα ,που της δίνει ενοχή, για τις κακουργηματικές πράξεις που διατελέσαν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, εις
βάρος των πολιτών της΄και καταναλωτών, η διαχειριστική Αρχή Ε.Π.Ε.Ι Α, ήταν υπό την Εποπτεία της, γιατί άραγε δεν έπραττε το καθήκον της , ως είχε υποχρέωση, από την Πολιτεία;
Και γιατί η πολιτεία δεν εφαρμόζει άμεσα τους Νόμους, για τους παρανομούντες;Πάντως η αιτιολογία της μη κλήτευσης ,του Υπουργείου Οικονομικών, σαν κοινωνία μας κάνει "άπιστους Θωμάδες" δεν νοιώθουμε την Προστασία της πολιτείας,όπως όφειλε να πράττει για τους πολίτες της.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ

Agios Nikolaos (Crete, Greece): the old harbourImage via Wikipedia Φοβερά ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και επαγγελματίες,της πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτης, υποδέχτηκαν το κλιμάκιο σεμιναρίων ,της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στα πλαίσια των ενημερωτικών συναντήσεων με τους καταναλωτές, που πραγματοποιεί η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στο νησί.
Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, στις 25-6-2011 την Κυριακή, η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, κ.Μελάκη Ιωάννα στην Εισήγηγησή της, αναφέρθηκε στα εξής:
" ο Νόμος 3869/2010 , είναι ένα ευεργετικό εργαλείο, το οποίο δίνει την δυνατότατα σε κάθε φυσικό πρόσωπο. που δεν έχει την πτωχευτική ιδιότητα ,να εντάξει τις οφειλές του και να προγραμματίσει τα έσοδά του και τις πληρωμές του, έναντι των οφειλετών του και να ωφελεί από τις διατάξεις του Νόμου και αρχίζοντας ένα νέο ξεκίνημα οικονομικής ζωής, απηλλαγμένοι από το άγχος και τα χρέη..Δηλ. εξήγησε ότι oi καταναλωτές οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ενταχθούν στον ευεργετικό Νόμο 3869/2010, με την συνδρομή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και ιδιαίτερα από το Παράρτημα αυτής που δημιουργείται στην Ιεράπετρα Λασιθίου, για τους καταναλωτές Λασιθίου.Το Παράρτημα αυτό ήδη λειτουργεί, απαρτίζεται από εξουσιοδοτημένο μέλος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, από οικονομολόγους και νομικούς οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, όχι μόνο για τους Ιεραπετρίτες, αλλά σε κάθε καταναλωτή μέλος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ από όπου αυτός και εάν κατοικεί.Δηλαδή δημιουργείται το πρώτο παράρτημα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, και θα ακολουθήσουν και άλλα ,στους άλλους Νομούς,αρκεί να πλαισιωθεί το κάθε ένα από αυτά από εθελοντές, μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.
Στην συνέχεια της επικοινωνίας της Προέδρου ,με τους καταναλωτές κατά την διάρκεια των σεμιναρίων, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, η Πρόεδρος .αναφέρθηκε σε δύο βασικά ζητήματα που θα απεγκλωβίσουν τον δανειολήπτη από τον προβληματισμό του και αυτά είναι :1) H αποβολή του φόβου και2) η ρύθμιση των οφειλών, καταθέτοντας με ειλικρίνεια την πρόταση, προς τις Τράπεζες.Εξήγησε ακόμα πως η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ παρεμβαίνει εξωδίκως όπως νομιμοποιείται να το κάνει προκειμένου να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός της πρότασης,με την συδρμομή των οικονομοτεχνικών της,
Ο κ Αθανασάκης Γιώργος ,Οικονομολόγος και μέλος του κλιμακίου της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, αναφέρθηκε στην Εισήγησή του,στα αίτια της δημιουργίας της Παγκόσμιας Οικονομικής κρίσης , της Οικονομικής κρίσης των Εθνών και το πέρασμα αυτών στον δανεισμό, αλλά και στην κατάσταση της Ελληνικής ύφεσης, σε οικονομία, εργασία και ανάπτυξη, αλλά και πως μπορεί ο Νόμος 3869/2010, να φανεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην Υπηρεσία του δανειολήπτη.
Οι καταναλωτές προσπάθησαν μέσα από τον διάλογο που ακολούθησε στα πλαίσια των ενοτήτων των σεμιναρίων, να προβάλλουν τον προβληματισμό τους, αλλά και βασικά κατήγγειλαν στο κλιμάκιο της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, την πίεση και τις πρακτικές των Τραπεζών.Επίσης οι ίδιοι κατά πλειοψηφία, θέλησαν βάσει των ερωτήσεων να φέρουν τους ομιλητές πολύ κοντά στα προβλήματα και δη τον δικό τους προβληματισμό , σε προσωπικό δανεισμό.
Τέλος επειδή το κλιμάκιο των σεμιναρίων ,δέχτηκε την καταγγελία ότι ,κυκλοφορούν άτομα με έντυπα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, τάζοντας "ρύθμιση χρεών " , ενημερώνουμε τους Καταναλωτές, ότι εξειδίκευση και σωστή ενημέρωση πάνω σε θέματα του Ν3869/2010, δίνεται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους φορείς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, της οποίας η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης την έχει, καθώς είναι πιστοποιημένη ένωση, διαθέτει δε τις προϋποθέσεις εκείνες και την δομή, η οποία χρειάζεται, στην δεδομένη χρονική συγκυρία ,για την δωρεάν στήριξη των καταναλωτών.και η ενημέρωση γίνεται από τα Γραφεία της που βρίσκονται Πλ. 1866 αρ.2 στα Χανιά, και από το Εξουσιοδοτημένο μέλος της στην Ιεράπετρα Λασιθίου (κ.Μαρία Παναγιωτίδη) Για καταγγελίες στα τηλέφωνα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ 2821092666 και 2821092306


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη
--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Good Deal: Πίτα της Goody’s, πατάτες και αναψυκτικό, 3,8 ευρώ!

Εσείς δοκιμάσατε το νέο Πίτα της Goody’s; Αφράτη στρογγυλή πίτα με τραγανό χοιρινό γύρο ή σουτζουκάκια, μαζί με ντομάτα, πατάτες και επιλογή από τζατζίκι ή σως μουστάρδας! Μια νέα συνταγή που θα «ψήσει» ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.

Από τις 20 Ιουνίου η Goody’s σας δίνει την ευκαιρία να το δοκιμάσετε με ένα νέο Good Deal: Πίτα της Goody’s με πατάτες και αναψυκτικό, στην εκπληκτική τιμή των 3,8 ευρώ!

Το πρόγραμμα GOOD DEALS αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία της Goody’s που ήδη έχει βρει εντυπωσιακή ανταπόκριση από τους καταναλωτές της. Μετά τα επιτυχημένα Good Deals με Cheese & Club, η Goody’s λανσάρει το νέο της προϊόν στα πλαίσια ενός ακόμα Good Deal με πραγματική αξία, αποδεικνύοντας ότι η κορυφαία ελληνική αλυσίδα σύγχρονων εστιατορίων βρίσκεται πάντα στο πλευρό των καταναλωτών και ιδιαίτερα των νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και λίστα των εστιατορίων που συμμετέχουν στην ενέργεια: www.goodysnet.com ή www.facebook.com/goodysnet

Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Η κ. Ιωάννα Μελάκη στο Τιμόνι της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

 Επανεκλέγη στο Τιμόνι της  διευρυμένης ΄Ενωσης  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ) η κ. Ιωάννα Μελάκη ,ως Πρόεδρος αυτής, από το Σώμα της Εκλογικής Συνέλευσης της 19-06-2011.

  Μετά την πανηγυρική επανεκλογή  της η κ.Μελάκη δήλωσε:
«Η  μαζική επανεκλογή μου στο αξίωμα της Προέδρου της διευρυμένης ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ) ,με βρίσκει αφενός ηθικά ικανοποιημένη, για την τιμητική επιλογή στο πρόσωπό μου, καθώς  οι καταναλωτές εκτίμησαν την συμμετοχή μου  στο κοινωνικό γίγνεσθαι  μέσα από την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, αλλά και ακόμα με φορτώνει με  περισσότερη  ευθύνη ,για μεγαλύτερους αγώνες ,για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών –καταναλωτών, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που τα οικονομικά , οικογενειακά ,κοινωνικά, περιβαντολλογικά  προβλήματα βιαίως έχουν  καταπατηθεί και έχουν ισοπεδωθεί ανεπανόρθωτα.

  Η θέση που μου εμπιστεύτηκε η Κοινωνία των πολιτών της Κρήτης , είναι θέση συμπαράστασης,στήριξης των προβλημάτων τους, και όχι «καρέκλα  εξουσίας», καθώς όλη η προσπάθεια στηρίζεται στον εθελοντισμό, πιστεύω ότι θα μπορέσω σαυτά τα δύσκολα καθήκοντα να ανταποκριθώ . Θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις τα προβλήματα των πολιτών, τα προβλήματα της κοινωνίας.

  Καλώ όλους τους πολίτες της Κρήτης  που νοιώθουν αδύναμοι λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων που τους έχουν δημιουργήσει οι δύσκολες μέρες των καιρών ,να  απευθυνθούν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ) ,εκεί με τις δομές που διαθέτει η ΄Ενωση , και με τους συνεργάτες της θα νοιώσουν την ανακούφιση , θα βρουν την πορεία τους,
Τα τηλέφωνα της  Ε.Π.Κ.ΧΑΝ είναι 2821092666 και 2821092306

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: "ΟΧΙ θύματα της ΔΕΗ οι καταναλωτές"

Το ηλεκτρικό ρεύμα ,είναι  ένα  σημαντικό αγαθό,το οποίο ακριβοπληρώνει ο ΄Ελληνας Καταναλωτής, συγκριτικά με τον Ευρωπαίο καταναλωτή, μαζί με τις διάφορες ενσωματωμένες προσαυξήσεις.Σήμερα ,πλήθος Ελλήνων καταναλωτών ,στερείται λόγω οικονομικής αδυναμίας αυτό το αγαθό, υπάρχουν καταναλωτές που βρίσκονται χωρίς σύνδεση ,πάνω από χρόνο και ποτέ δεν ακούστηκε  φωνή συμπαράστασης των Διοικούντων την ΔΕΗ, αλλά ούτε συναντήσαμε ως Οργάνωση των καταναλωτών, την συμπαράσταση των εργαζομένων, παρά, από θέση του ισχυρού του αφέντη,(να σφυρίζουν αδιάφορα) ,αντιμετωπίζοντας , τον μη έχοντα καταναλωτή, αυταρχικά, κόβοντας του το ρεύμα ,( σημαντικό βιοτικό αγαθό ),επικαλούμενοι  την Νομοθεσία.Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ,σήμερα γεμάτη οργή και θυμό,γιατί  δε θέλει "θύμα" της ΔΕΗ τον καταναλωτή, αντιστρέφει την Νομοθεσία,και  καλεί τους αυθαιρετούντας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή, αλλά και της ασφάλειας της υγείας του καταναλωτή, με το κατέβασμα των διακοπτών παροχής ρεύματος, να απολογηθούν δημόσια, έχουν το δικαίωμα αυτό ; Οι Εισαγγελικές αρχές το γνωρίζουν;
  Ο κάθε εργαζόμενος ,έχει δικαιώματα τα οποία σήμερα θίγονται είτε με μνημόνιο,η και χωρίς αυτό, μπορεί ελεύθερα  να τα εκφράσει, αρκεί  να μη θίγονται δικαιώματα άλλων πολιτών.Απαιτούνε οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, διασφάλιση εργασίας, θεμιτό είναι, και εμείς μαζί τους είμαστε, δεν λέμε κατάργηση της εργασίας και ουρά στα φιλάνθρωπα συσσίτια, αλλά μακριά η δική τους διεκδίκηση δικαιωμάτων, από τα δικαιώματα των καταναλωτών, ειδικά σε τουριστική περίοδο, σε περίοδο ζέστης, που η κάθε διακοπή θα φέρει αρνητικές συνέπειες στην συντήρηση των τροφίμων , με αποτέλεσμα να παίζεται η ασφάλεια αυτών, και να δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών, αλλά και φθορά ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών  μηχανημάτων, με τις απότομες διακοπές ρεύματος, που σύμφωνα με τους καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων της ΔΕΗ, η ευθύνη ρίχνεται , πάντα τεχνηέντως στον καταναλωτή.
Δεν εναντιωνόμαστε στα εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων στην ΔΕΗ, εναντιωνόμαστε στην δημιουργία αρνητικού προσήματος για τον καταναλωτή, που θα επιβαρυνθεί αφενός να πληρώσει τα πάγια των ωρών, των  ημερών, μη δοσμένης κατανάλωσης, δηλαδή ο καταναλωτής,  αυθαίρετα και ετσιθελικά να στερείται της παροχής ρεύματος,ενώ είναι συνεπής στην πληρωμή του λογαρισμού ρεύματος που καταναλώνει και του έχει χρεώσει η ΔΕΗ.. 

  Επειδή υπάρχουν και άλλοι τρόποι,που μπορούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, να διαμαρτυρηθούν,να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους την δυασαρέσκεια τους , απέναντι σε αυτά που μέλει να χάσουν,  ας τους χρησιμοποιήσουν, αρκεί οι ευφερευτημένοι τρόποι, να μη αποβαίνουν εις βάρος των καταναλωτών, δεν κάνουμε καμία υπομονή ως καταναλωτές, οι οποίοι έχουμε αιτήσει να έχουμε ενέργεια, βάσει υπογραμμένη σύμβασης με τη ΔΕΗ,, ούτε δεχόμαστε κανένα να χρησιμοποιεί δικά μας δικαιώματα για να ασκήσει πίεση διεκδικώντας κλαδικά  δικαιώματα.
  Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, επανειλημμένα ζήτησε την επιείκεια της ΔΕΗ ,για παροχή ρεύματος , στα φτωχά  νοικοκυριά, δεν την είχε, ποτέ όμως , δεν συναντήσαμε  την συμπαράσταση των εργαζομένων της ΔΕΗ, ποτέ δεν μίλησαν υπέρ των καταναλωτών εκείνων, που η στέρηση απασχόλησης, η ασθένεια, τους οδήγησε στην στέρηση του ρεύματος,κανένα Δελτίου Τύπου τους, δεν αναφέρεται σαυτή την ομάδα, των καταναλωτών της διπλανής πόρτας, στους καταναλωτές που ανέχεια τους οδήγησε να αυτοχερήσουν, και να χαθούν .
  Τέλος η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ζητά από τους καταναλωτές, που θα υποστούν βλάβη λόγω των διακοπών της ΔΕΗ ,  είτε στον ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό μηχανισμό που διαθέτουν, αλλά και σε τρόφιμα λόγω μακράς διακοπής , να το καταγγείλουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της.Κάθε ζημιωμένος καταναλωτής μπορεί να δέχεται ενημέρωση στα τηλέφωνα 2821092666 και 2821092306

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ)

Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

Συνάντηση Ενώσεων Καταναλωτών στο Φανάρι Ροδόπης

Στο Φανάρι Ροδόπης συναντήθηκαν το περασμένο Σάββατο (18/6) οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Καταναλωτών Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης , με πρωτοβουλία της Ένωσης Καταναλωτών Ροδόπης. 
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ένωσης της Φλώρινας (όπου συμφωνήθηκε να φιλοξενηθεί η επόμενη συνάντηση των Ενώσεων Καταναλωτών της βόρειας Ελλάδας).

ΟΙ εκπρόσωποι των Ενώσεων αντάλλαξαν απόψεις, συζήτησαν κοινού ενδιαφέροντος θέματα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά και σχέσεις των καταναλωτών με τις Τράπεζες), ενώ ασχολήθηκαν διεξοδικά και με το ζήτημα της εξασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας εκ μέρους των Ενώσεων Καταναλωτών για τη συμμετοχή τους στα Τοπικά Προγράμματα Απασχόλησης και στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας (για την απασχόληση κάποιων ατόμων σε συγκεκριμένο σχέδιο κ.α.)


kavalanet.gr

Κυριακή 19 Ιουνίου 2011

Τρία χρόνια συνεπούς δράσης της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.

"Η λειτουργία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές τις αρχές διαφυλάξαμε όλη την προηγούμενη περίοδο".
 
Αυτό τονίστηκε στο απολογισμό έργου της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ που έγινε πριν λίγες μέρες και επισημάνθηκε ότι: 
 
 "Πιστεύουμε ότι η παρουσία μας ήταν έντονη και σε όλα τα επίπεδα, στις αρχές,στους θεσμοθετημένους φορείς ,στο περιβάλλον.
  Ξεκινήσαμε ως Ένωση Καταναλωτών Νομού, αλλά οι καταναλωτές, δεν έχουν γεωγραφικά όρια , και η ανάγκη της ενημέρωσης μέσω των Δελτίων Τύπου ,της Ιντερνετικής σελίδας μας .εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί όλους που θα την  επισκέφθηκαν και θα την  επισκεφθούν.Για την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, η ενημέρωση του καταναλωτή είναι προτεραιότητα και όταν καλείται τηλεφωνικά από τον Καταναλωτή δεν μπορεί να του αφαιρέσει την επικοινωνία, από όπου και εάν αυτός καλεί, από όποιον καταναλωτή και εάν προέρχεται το τηλεφώνημα, η η επαφή μέσω email.
 Η λειτουργία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές τις αρχές διαφυλάξαμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, προς όλες τις πλευρές (κόμματα, εξουσίες, οικονομικά συμφέροντα). Η  Ε.Π.Κ. ΧΑΝ . είναι ανεξάρτητη ,Ένωση Καταναλωτών, υπηρετεί τα μέλη της που ασπάζονται τους σκοπούς και τους στόχους της ,που δεν είναι άλλοι από την περιφρούρηση, προάσπιση, προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.. Τα εκλεγμένα, με δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μόνα, που αποφάσιζαν τη στρατηγική και την πολιτική της οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς, που αποτελέσαμε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουμε διασφαλίσει το βιοπορισμό μας, από πηγές, εκτός Ε.Π.Κ.ΧΑΝ . Δηλαδή, από την εργασία μας. Προσφέραμε, εθελοντικά, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου μας, σε βάρος των οικογενειών μας, σε βάρος της προσωπικής μας διασκέδασης. Προσφέραμε, γιατί αυτό μας ανταποδίδει χαρά, γνώση, ικανοποίηση ότι συμμετέχουμε στην Κοινωνία των Πολιτών. Προσφέραμε, γιατί είναι επιλογή μας και αγαπάμε αυτό, που κάνουμε. Η διασφάλιση του βιοπορισμού μας, σε συνδυασμό, με τον απαράβατο όρο του εθελοντισμού, μας κάνουν ανεξάρτητους, από οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά και κομματικά. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν την ασκεί, σωστά, είμαστε μαζί του., είτε λέγεται Δήμαρχος, είτε Περιφερειάρχης είτε Πρωθυπουργός, είτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν κάνει λάθη, θα του τα επισημαίνουμε. Όμως, αν εφαρμόζει, συνειδητά, πολιτικές, που βλάπτουν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, θα μας βρει απέναντι και θα χρεωθεί το κόστος των επιλογών του.
  Απαντούμε σαυτούς, που τους αρέσει να "ζεσταίνουν καρέκλες" και αμείβονται με παχυλούς μισθούς, ενώ ο συνάνθρωπό τους δίπλα σκέφτεται να αυτοκτονήσει, από την πίεση της ανέχειας, και μας ειρωνεύονται  ότι  κάνουμε το " χόμπι ¨μας ότι στην Ε,Π.Κ.ΧΑΝ ,δίνεται αγώνας ανθρωπιάς.
  Λυπούμαστε που θα τό πούμε, αλλά είναι η αλήθεια , ελάχιστοι από τους τοπικούς άρχοντες μας πλησίασαν, Μπορούμε όμως να πούμε ότι περισσότεροι είναι, οι θεσμοθετιμένοι  φορείς που μας αγκάλιασαν και πορεύτηκαν μαζί μας και τους ευχαριστούμε.
Δεν θα παραλείψουμε πόσο σημαντικό ρόλο 'έπαιξαν και παίζουν τα ΜΜΕ, τοπικά, Παγκρήτια ,Πανελλαδικά΄Εφημερίδες κανάλια και κ.λ.π στο έργο μας, στην μετάδοση της ενημέρωσης των καταναλωτών.
  Είμαστε περήφανοι για τις δομές της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ που δημιουργήσαμε αυτή την τριετία και είναι:
1)Γραφείο Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτή
2)Γραφείο Ενημέρωσης και Οικονομοτεχνικής Συμβουλευτικής & υποστήριξης δανειοληπτών
3)Γραφείο Νομικής Στήριξης του Πολίτη
4)Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης του Πολίτη
5)Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ
- Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ διατηρεί σελίδα στο διαδίκτυο όπου μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί να συμβουλευτεί από τα Δ.Τ αλλά και από Νομοθεσία που ενδιαφέρει τον πολίτη.
-  Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ έχει κάνει πλήθος παρεμβάσεων  με επιστολές και υπομνήματά της σε Υπουργούς,αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Χώρας για θέματα καταναλωτών για θέματα του Περιβάλλοντος.
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, έχει πραγματοποίηση ενημερωτικές  εκδηλώσεις ,συνέδρία  σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ,με τον δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, με το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, με άλλες Ενώσεις Καταναλωτών, με Τοπικούς Συλλόγους κ.λ.π.
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, συμμετείχε σε συνέδρια της Γεν.Γραμματείας Καταναλωτή, σε Παγκόσμια συνέδρια της Ε.Ε.Τ.Τ,σε τοπικές ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Φορέων και Αρχών .
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στήριξε τις  κινητοποιήσεις παραγωγικών και επαγγελματικών Φορέων (Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδία Βενζινοπωλών ,Δικηγορικό Σύλλογο, Κτηνοτροφικό Σύλλογο, κ.λ.π)
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ,συμμετέχει στο Συντονιστικό ΄Όργανο του Αγροτικού Αυγούστου η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Δημ.Αρχής Χανίων.
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ συμμετέχει στο "στηρίζω την Ελληνική Επιχείρηση Αγοράζω Ελληνικά Προϊόντα"
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ,συμμετέχει στην έρευνα τιμών προϊόντων και υπηρεσιών για την προστασία του Καταναλωτή

 Διαχείρηση αιτημάτων - καταγγελιών των καταναλωτών


   Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ διαχειρίστηκε τα τρία έτη ,πλήθος καταγγελιών,τις οποίες  έφερε εις πέρας προς όφελος των συμφερόντων των καταναλωτών.
-Ενοίκια κατοικιών :
-Ινστιτούτα Αισθητικής
-Φροντιστήρια
-Καταστήματα Εστίασης και Αναψυχής
-Κομμωτήρια
-Ελαττωματικά Προιόντα
-Εκπτώσεις Προσφορές
-Ιατρικές Υπηρεσίες
-Αεροπορικές Υπηρεσίες
-Τουριστικά Πρακτορεία
-Σούπερ Μάρκετ
-Κινητή και σταθερή τηλεφωνία
-ΔΕΗ
-ΔΕΥΑΧ
-ΔΕΥΑΒΑ
-Συνεργεία Αυτοκινήτων
-Καταστήματα Πώλησης Αυτοκινήτων
-Ασφαλιστικές Εταιρείες 
-Τράπεζες
-Ταξί


Μελλοντικοί στόχοι μας είναι:

1)Η Τροποποίηση  του Καταστατικού μας από την Γεν Συνέλευση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και συγκεκριμένα θα τεθεί υπό τροποποίηση  η Ονομασία της Ένωσης ,από "΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων" σε ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ)
Η Δημιουργία παραρτημάτων της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, σε όλη την Επικράτεια, θεωρείται πλέον επιτακτική ανάγκη.
2)Η  προώθηση της ισότητας των πολιτών

3)Η ακόμα μεγαλύτερη προστασία και  διαφύλαξη ,αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος

4) Η  διατήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων σε επίπεδο Κρήτης

5)Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες.

6)΄Η Ερευνας τιμών , και ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών

7)Οι Επιτόπιες επισκέψεις σε τόπους παραγωγής των προϊόντων και εμπορίας αυτών.

8)Η πραγματοποίηση έρευνας για την βιωσιμότητα  του τουριστικού  προϊόντος

9)Η προστασία της υγείας  των πολιτών(ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με τον

 Ιατρικό Σύλλογο)

10)Συμμετοχή στα κέντρα των αποφάσεων τόσο της Περιφερειακής Αρχής όσο και των Δημοτικών σε επίπεδο Κρήτης

11)Συνεργασία με όλους τους Φορείς της Κρήτης , για την βελτίωση της ζωής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, επαγγελματικά οικονομικά, κοινωνικά πολιτιστικά κ.λ.π

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Φρένο στις εισπρακτικές εταιρείες από τη Δικαιοσύνη

Credit cardsImage via WikipediaΣτο "μικροσκόπιο" της Δικαιοσύνης βρίσκονται οι εισπρακτικές εταιρείες, ενώ διαστάσεις, οι οποίες γίνονται ανεξέλεγκτες κάτω από την οικονομική κρίση, προσλαμβάνουν οι πιέσεις αλλά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν ορισμένες εισπρακτικές εταιρείες, προκειμένου να αναγκάσουν τους μικροφειλέτες του "πλαστικού χρήματος" (κάρτες αγορών), δανείων κ.λπ. που καθυστερούν τις δόσεις τους να πληρώσουν και οι εταιρείες να λάβουν την προμήθειά τους. Ήδη σε δύο περιπτώσεις έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη, ενώ αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα όπου οι υπάλληλοι των εισπρακτικών εταιρειών εμφανίζονται ως συνεργάτες δικηγορικών γραφείων, προκειμένου να ασκήσουν ασφυκτικές πιέσεις, ενώ πολλές φορές εκπέμπουν και απειλές προς τους μικροφειλέτες, λέγοντας τους ότι θα εκδοθούν σε βάρος τους διαταγές πληρωμών ή θα ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, κ.λπ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ:"Ζητά από Παπακωνσταντίνου , παρέμβαση ρύθμισης του χρέους των μισθωτών στο Τ. Π.& Δ"

Σε επιστολή που έστειλε η΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), προς τον υπουργό Οικονομικών σχετ. με ρύθμιση των δόσεων ,μεταξύ δανειοληπτών-μισθωτών-συνταξιούχων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , μεταξύ των άλλων αναφέρονται και τα εξής:

Αξιότιμε κ.Υπουργέ, , η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ σήμερα ,θεωρεί επιτακτική την ανάγκη , μετά την ανακοίνωση της δέσμης, των νέων οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης , που πλήττει κυρίως,την μεσαία Ελληνική οικογένεια , ιδιαίτερα τους μισθωτούς και συνταξιούχους, την παρέμβασης σας ,για άνοιγμα του διακανονισμού των δόσεων δανείων , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,που είχαν συναφθεί μεταξύ των μισθωτών και συνταξιούχων,με το Ταμείο, κυρίως δημοσίων υπαλλήλων.
  Επειδή το χρέος αυτό, εξαιρείται από την ρύθμιση του Ν,3869/2010, και ο καθορισμός της μηνιαίας δόσης, είχε συνάρτηση με το σύνολο των αποδοχών των μισθωτών, κυρίως γιατί, η παρακράτηση γίνεται απευθείας μεταξύ των άλλων επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον μισθωτή, από τον εντολοδόχο εκκαθαριστή του μισθωτή  πλην ,καν έρθουν στα χέρια του μισθωτή πληρώνεται η δόση,χωρίς να μπορεί ο μισθωτής παρά τις προκύπτουσες έμμεσες βιοτικές ανάγκες, να δημιουργηθεί ληξιπρόθεσμη οφειλή, εν αντιθέσει προς άλλα του χρέη π.χ πιστωτικά Ιδρύματα .
  Επειδή τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αισθητή, η  μείωση των μισθών και επιδομάτων των μισθωτών του Δημοσίου, από μεριάς Υπουργείου Οικονομικών , χωρίς να ληφθεί παράλληλα πρόνοια ,για την αντίστοιχη μείωση στην καθορισμένη δόση, με αποτέλεσμα  σε κάποιες περιπτώσεις δανειοληπτών,να ταράσσεται ο Οικογενειακός τους προυπολογισμός, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ζητάει την  παρέμβαση  του κ.Γεωργίου Παπακωνσταντίνου , αρμοδίου Υπουργού,ώστε να μειωθεί η μηνιαία δόση των δανειζομένων από το εν λόγω Ταμείο, συγχρόνως δε παράλληλη αύξηση του αριθμού των δόσεων ,κατά 12, 24 ή και 32 μήνες, ανάλογα με το ποσό που απομένει για την αποπληρωμή του δανείουΕπειδή η αιτουμένη ρύθμιση δεν επιβαρυνει τον Κρατικό υπολογισμό, αλλά αντιθέτως βοηθά τους καταναλωτές μισθωτούς, να ρυθμίσουν τις ανάγκες τους με τις νέες μειώσεις των εισοδημάτων τους πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι υλοποιήσιμη αρκή να δοθεί η πρέπουσα σημασία από το Οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης και Ιδιαίτερα από τον αρμόδιο Υπουργό.Επειδή οι μισθωτοί που έχουν χρέος προς το εν λόγω Ταμείο ,έχουν μειώσεις μισθών,ύστερα από αποφάσεις της Κυβέρνησης μιας Κυβέρνησης που μιλάει για κοινωνικό πρόσωπο, θα θέλαμε ως Κοινωνική  Οργάνωση , να μας το δείχνετε με πράξεις υλοποιώντας τις παρεμβάσεις μας,-.
 
 
                                                      Η  Πρόεδρος της Ενωση; Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                            
                                                       Ιωάννα Μελάκη


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Κυριακή 12 Ιουνίου 2011

Προσφορές στα σούπερ μάρκετ για αύξηση κατανάλωσης

Σε νέα «κούρσα» προσφορών, με εκπτώσεις που φθάνουν έως και 60%, επιδίδονται οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ενόψει καλοκαιριού, με στόχο να αναθερμάνουν τη ζήτηση και να τονώσουν τις πωλήσεις τους.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν πως
οι «γενναίες» προσφορές είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίες για να αναστραφεί η κάμψη της κατανάλωσης, η οποία παρά τον πόλεμο τιμών υποχωρεί με πρωτοφανείς ρυθμούς για τα δεδομένα του λιανεμπορίου τροφίμων, αγγίζοντας ακόμη και το 5%.

Την αρχή στο νέο γύρο προσφορών έκανε πριν από μερικά 24ώρα η Carrefour Μαρινόπουλος, η οποία σε μία κίνηση που δεν έχει προηγούμενο ανακοίνωσε πως μετέτρεψε τον Ιούνιο σε «Μήνα Χαμηλών Τιμών». Συγκεκριμένα, από τις 8 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου, οι καταναλωτές σε όλα τα καταστήματα Carrefour και Carrefour Μαρινόπουλος μπορούν να βρουν χαμηλές τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων που εναλλάσσονται κάθε εβδομάδα.

Η γαλλική εταιρεία, μετά την αλλαγή «σκυτάλης» στην ηγεσία της και την αντικατάσταση του οικονομικού διευθυντή, εμφανίζεται αποφασισμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κερδίσει το χαμένο έδαφος από τον ανταγωνισμό. Αυτό, πάντως, δεν θα είναι και τόσο εύκολο, καθώς όλες οι μεγάλες αλυσίδες, όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, η ΜΕΤΡΟ και η Μασούτης, είτε έχουν σε εξέλιξη σημαντικές προσφορές είτε ετοιμάζουν ανάλογες για το επόμενο διάστημα.

«Στροφή στα φθηνά»

Υπενθυμίζεται πως τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου -η καθεμία ανάλογα με τις δυνάμεις της- επιδιώκουν να συγκρατήσουν χαμηλά τις τιμές τους, ώστε να παραμείνουν ζωντανές στο παιχνίδι του ανταγωνισμού. Η συρρίκνωση των εισοδημάτων και η έκρηξη της ανεργίας υποχρέωσαν τους καταναλωτές να αλλάξουν συνήθειες και να γίνουν εξαιρετικά προσεκτικοί στις αγορές τους.

Από την αρχή του έτους η τάση αυτή έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, κυρίως λόγω των νέων μέτρων που έρχονται και αφορούν σε νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και επιπλέον φόρους. «Οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, περιορίζοντας τις αγορές τους ακόμη και σε βασικά είδη διατροφής», επισημαίνει κορυφαίο στέλεχος λιανεμπορικής αλυσίδας και προσθέτει πως «η συντριπτική πλειονότητα ψωνίζει πλέον με λίστα, την οποία και τηρεί κατά γράμμα».

Παράλληλα, στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αναπτύσσονται πλέον με ρυθμούς της τάξεως του 25%. Σε αυτό συνέβαλαν και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία, βλέποντας την αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών αλλά και τις ασφυκτικές πιέσεις από την επέκταση των εκπτωτικών αλυσίδων, και κυρίως της Lidl, έσπευσαν να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιό τους με νέους κωδικούς.

Επέκταση δικτύου

Επιπλέον, οι αλυσίδες δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να επεκτείνουν το δίκτυό τους και την παρουσία τους, είτε δημιουργώντας νέα καταστήματα είτε εξαγοράζοντας σημεία πώλησης από την Aldi, που αποφάσισε να εγκαταλείψει τη χώρα στα τέλη του 2010 και από την Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.

Ενδεικτικά, ο όμιλος Carrefour εγκαινίασε πριν από μερικές ημέρες το 32ο υπερμάρκετ του στην Ελλάδα, στην πόλη των Μουδανιών Χαλκιδικής. Επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν πως στόχος των εταιρειών είναι να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην παρούσα φάση και να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ισχυρές, όταν η οικονομία επιστρέψει στην ανάπτυξη.

enimerwsi.com
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Συναλλαγές μόνο, από τα ΑΤΜ της Τράπεζας που τηρούμε λογαριασμό

ATM at the secretary of state in Portage, MIImage via WikipediaΗ Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, κάλεσε τους καταναλωτές της Κρήτης ,να υποβάλλουν αιτήματα ενεργειών καταχρηστικότητας, εκ μέρους των Τραπεζών, για να καταθέσει  Συλλογικές  Αγωγές, διεκδικώντας τα χρήματα των καταναλωτών, που κάποιες Τράπεζες αιτούσαν καταχρηστικά, χρεώνοντας τους λογαριασμούς των καταναλωτών, παράνομα και καταχρηστικά,.
Στο κάλεσμα αυτό, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις καταναλωτών, που προσκόμισαν τα  αντίγραφα κινήσεως των λογαριασμών τους, όπου εκεί, σε κάποιους από αυτούς , καταγραφόταν "προμήθεια"  για χρήση του Αυτόματου Ταμειολογικού  Μηχανήματος (ΑΤΜ) και φαινόταν η καταβολή προμήθειας π.χ "προμήθεια ΑΤΜ ,ερώτηση υπολοίπου 0,15 Ευρώ".Οι καταναλωτές ευδιάκριτα θυμωμένοι,ερχόμενοι στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, αιτούσαν την διεκδίκηση των χρημάτων που τους είχαν κατά την γνώμη τους, παρακρατηθεί.΄Όμως  στην υπαρ.Ζ1-21/18-1-2011 απόφαση, την οποία υπογράφει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής αλληλεγύης κ.Β.Κεγκέρογλου , αναφέρονται 8 όροι που περιέχουν καταχρηστικότητα, αλλά οφείλουν να έχουν την  ΠΡΟΣΟΧΗ μας κατά την ερμηνεία τους  π.χ αναφέρεται:
Καταχρηστικότητα ενέχουν...
«α) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα ή Αυτόματο Ταμειολογικό Μηχάνημα (ΑΤΜ) του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος την καταβολή προμήθειας ή λειτουργικών εξόδων στο πιστωτικό ίδρυμα,». Δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνουμε  συναλλαγές από Αυτόματο Ταμειολογικό Μηχάνημα (ΑΤΜ) άλλο πιστωτικού Ιδρύματος  (Τράπεζας) γιατί θα χρεωθούμε με προμήθεια!!!
 Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενημερώνει ότι όρος όπως διατυπώνεται στην απόφαση, μιλάει  ότι ενέχει καταχρηστικότητα όταν γίνεται αναληψη ή ερώτηση υπολοίπου από στην ίδια  την Τράπεζα που διατηρείται λογαριασμός.Επομένως για να αποφύγουμε τις  πλέον χρεώσεις θα  πρέπει να πηγαίνουμε στα Αυτόματα Ταμειολογικά  Μηχάνημα (ΑΤΜ) της Τράπεζας που τηρούμε λογαριασμό.Διαφορετικά αν επιλέξουμε  τα  Αυτόματα Ταμειολογικά  Μηχάνημα (ΑΤΜ) άλλων  Τραπεζών  θα συναντάμε επί πλέον χρεώσεις, οι οποίες δεν θεωρούνται καταχρηστικές.-
Για ενημέρωση, καταγγελίες στον Νομικό  Τμήμα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και  στον Επιστημονικό Συνεργάτη της  κ. Νίκο Ντερμανάκη και στα τηλ.2821092666 και 2821092306 ώρα  10.00- 14 μμ.
                                 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων


                                                                                                               Ιωάννα  Μελάκη
Enhanced by Zemanta

Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

INTERAMERICAN: Καμπάνια ασφαλίσεων “Safe Bag” - “Ηλεκτρικών Συσκευών”

Δύο direct mail ενέργειες πραγματοποίησε στις αρχές του έτους η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο της αποστολής της βεβαιώσεων ασφαλίστρων στους ασφαλισμένους της για φορολογική χρήση. 350 χιλιάδες πελάτες της εταιρείας με συμβόλαια ζωής και υγείας έλαβαν την προσφορά για τα προγράμματα ασφάλισης “Safe bag” (μόνο γυναίκες) και “Ηλεκτρικών Συσκευών” (μόνο άνδρες).

Πρόκειται για δύο απλά, τυποποιημένα προϊόντα προσιτού κόστους που παρουσίασε πρόσφατα η εταιρεία στο πλαίσιο της δημιουργίας καινοτόμων προγραμμάτων που απαντούν στις σύγχρονες, καθημερινές ανάγκες ασφαλιστικής κάλυψης.
Όσοι από τους παραλήπτες έσπευσαν να αξιοποιήσουν την προσφορά ασφαλιζόμενοι, συμμετείχαν αυτόματα σε κλήρωση δωροεπιταγών των 500 ευρώ για αγορές στα καταστήματα Καλογήρου οι ασφαλιζόμενες με το “Safe Bag” και στο “Πλαίσιο” οι ασφαλιζόμενοι για ηλεκτρικές συσκευές. Η κλήρωση ανέδειξε 20 τυχερούς, που παρέλαβαν τις δωροεπιταγές σε εκδήλωση που οργάνωσε η INTERAMERICAN στα κεντρικά γραφεία της πριν από λίγες ημέρες.

Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

Συνεργασία House of Wine με την Οινοποιία Αναστασίας Φράγκου

To House of Wine, η μεγαλύτερη ηλεκτρονική κάβα στο ελληνικό διαδίκτυο, στα πλαίσια της επιλογής και της ανάδειξης των «Οινοποιείων Boutique του Ελληνικού Αμπελώνα», συνεχίζοντας και την προσπάθεια προσφοράς εκλεκτών νέων κρασιών στους φίλους του, ανακοινώνει την συνεργασία της με την «Οινοποιία της Αναστασίας Φράγκου» 
Η Οινοποιία της  Αναστασίας Φράγκου ιδρύθηκε το 1986 στην σημαντικότερη από οινική άποψη περιοχή της Αττικής, τα Μεσόγεια, όπου η πολυδύναμη ποικιλία Σαββατιανό έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Εκεί, η  Αναστασία Φράγκου με την αγάπη της για το ποιοτικό κρασί και με όρεξη για δουλειά μετέτρεψε το παραδοσιακό οικογενειακό πατητήρι σε υπερσύχρονη μονάδα οινοποίησης, που παράγει κρασιά άξια να ενταχθούν στα «Οινοποιεία Boutique του Ελληνικού Αμπελώνα» τουHouse of Wine
Το οινοποιείο βρίσκεται  στη περιοχή της Ραφήνας, ενώ  τα αμπέλια που καλλιεργούνται είναι  στη περιοχή της Ραφήνας, των  Σπάτων και του Πικερμίου. Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες του οινοποιείου ανέρχονται σε 120 στρέμματα ενώ υπάρχουν και συνεργαζόμενοι παραγωγοί με περίπου άλλα 350 στρέμματα. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι κυρίως το πολυδύναμο Σαββατιανό, η Μαλαγουζιά, καθώς και Αγιωργίτικο, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, και Grenache Rouge. Οι στρεμματικές αποδόσεις των αμπελιών είναι πολύ μικρές ( εως 500 κιλά/στρέμμα) με αποτέλεσμα τα κρασιά που παράγονται να είναι πλούσια σε αρώματα και γεύσεις.  
Τα κρασιά της Αναστασίας Φράγκου που θα βρείτε στο House of Wine είναι: Το Νέηλυς μια κορυφαία μονοποικιλιακή Μαλαγουζιά με εκρηκτικά αρώματα και συναρπαστική γεύση, το βραβευμένο (Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης 2009) με χρυσό μετάλλιο Σαββατιανόπου κυριολεκτικά απογειώνει την ταπεινή ποικιλία των Μεσογείων και την ανεβάζει σε πρωτόγνωρα επίπεδα ποιότητας, καθώς το επίσης βραβευμένο (Concour Mondial 2011) θαυμάσιο ερυθρό Άλυπο Οίνο.

Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Οι καταναλωτές δεν θα ανεχθούμε πλέον , κλέψιμο στο " ψωμί"

Bread rollsImage via Wikipedia Αρκετές είναι οι καταγγελίες των καταναλωτών, που δέχεται καθημερινά η  Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, για  το  ψωμί,  ένα από τα  βασικά είδη καθημερινής οικογενειακής χρήσης,  που προμηθεύονται οι καταναλωτές ,είτε  από τα αρτοποιεία ή  πρατήρια άρτου, ή από  τα  Σούπερ Μάρκετ, και συγκεκριμένα στις  καταγγελίες οι καταναλωτές , αναφέρονται στα εξής ότι  ,ενώ υπάρχουν πινακίδες στις προθήκες του ψωμιού που διατηρούν  στα καταστήματα  τους, που αναγράφουν  π.χ  "Άσπρο ψωμί τ.70% 500 γραμ", στην ουσία είναι 380 γραμ. δηλ. ελλειποβαρή .Οι ερωτήσεις των καταναλωτών  εστιάζονται στο τι γίνεται,  ποιος κοροϊδεύει ποιον ,αφού η συσκευασία γράφει 380 γραμ. και ποια είναι τα δικαιώματά τους ,ως καταναλωτές. Ρωτούν  και ξαναρωτούν την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , που οφείλεται αυτή η ελλειποβάρεια ,που εμφανίζεται στο  ψωμί, αφού οι υπάλληλοι των καταστημάτων δηλώνουν άγνοια.   
  Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενημερώνει τους καταναλωτές   ότι, το ψωμί διατίθενται στην κατανάλωση:

1)Σε ονομασία


α)΄Άσπρο ψωμί  τ.70%
β)Μαύρο ψωμί τ.90%
γ)Ψωμί σύμμεικτο (χωριάτικο)

2)Σε βάρος
500 γραμμαρίων ή 1000 γραμμαρίων ή 1500γρμ.ή 2000γραμ. ανεξαρτήτως σχήματος(καρβέλι, φρατζόλα, κουλούρα).

Το ψωμί  κάθε τύπου ζυγίζεται υποχρεωτικά παρουσία του καταναλωτή.
Το ψωμί,πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ειδικές προθήκες, καλυμμένες με δικτυωτό πλέγμα ή κάλυμμα , ώστε να εξασφαλίζεται ο καλός αερισμός του , να προφυλάσσεται από σκόνη και πάσης φύσεως ζωύφια.Στην προθήκη όπου εκτίθεται το ψωμί προς πώληση θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να ενημερώνει τον καταναλωτή την  κατηγορία του ψωμιού  του τύπου  αλλά και την τιμή πώλησης αυτού.
  Είναι αλήθεια ότι η Οικονομική ύφεση , η έλλειψη χρημάτων στην τσέπη του καταναλωτή, λόγω απώλειας της εργασίας, λόγω μείωσης μισθού και συντάξεων,αλλά και λόγω καθημερινής ανόδου της τιμής  ,στα είδη της καθημερινότητας ,κάνει τον καταναλωτή ποιο υποψιασμένο και η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ως ο δικός του  Φορέας, οφείλει και να τον ενημερώσει, μα προπάντων να τον προστατέψει.
  Οι αρτοποιοί "φωνάζουν"΄, ότι δεν έχουν αυξήσει την τιμή του ψωμιού, το σεβόμαστε, οι διακινητές του ψωμιού το σέβονται;΄Δεν γνωρίζουν ότι το ψωμί πωλείται σε καθαρό βάρος, και όχι ανά κομμάτι;
  Εμείς ενημερώνουμε  όλους, οι οποίοι διαχειρίζονται την διακίνηση του ψωμιού, από το Αρτοποιείο μέχρι το πρατήριο,ότι δεν  θα είμαστε πλέον  ανεκτικοί, σε καμία πρακτική, όταν μιλάμε για ψωμί, εννοούμε ψωμί ,που παραπάνω αναφερόμαστε, η δικαιολογία ότι δεν ήταν ψωμί, αλλά αρτοσκεύασμα,  ή αρτοσκεύασμα ,δεν μας πείθει, να αρχίσουμε επιτέλους να σεβόμαστε τον καταναλωτή, χωρίς στρατηγική παραπλάνησης.
  Τέλος καλούμε τους καταναλωτές ,να είναι προσεχτικοί, όταν αγοράζουν ψωμί, να εφαρμόζουν τις οδηγίες της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, και για καταγγελίες και παράπονα να απευθύνται στο Γραφείο Ενημέρωσης και Προστασίας του Καταναλωτή ,της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ,στο τηλ.2821092666 και στον Νομικό και Επιστημονικό Συνεργάτη της  κ.Νίκο Ντερμανάκη.


                             
                                                       Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων

                                                                                      
                                                                                                            Ιωάννα Μελάκη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306
Enhanced by Zemanta

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...