Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Από το 2013 ενισχυμένα δικαιώματα για επιβάτες λεωφορείων

Από την άνοιξη του 2013 τίθενται σε ισχύ τα ενισχυμένα δικαιώματα των επιβατών των λεωφορείων. Το κομμάτι το οποίο υπολειπόταν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, εγκρίθηκε στο Στρασβούργο, με την υιοθέτηση των ενισχυμένων δικαιωμάτων των επιβατών, που ταξιδεύουν με λεωφορεία και πούλμαν.

Μετά από δύο χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και τα κράτη μέλη συμφώνησαν επί ενός κανονισμού, που θα καλύπτει όλες τις τακτικές, εθνικές και διασυνοριακές μετακινήσεις, με λεωφορεία σε μεγάλες αποστάσεις (άνω των 250 χιλιομέτρων).

Αποζημιώσεις

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν στους επιβάτες, στις περιπτώσεις καθυστερήσεων των αναχωρήσεων άνω των δύο ωρών, τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πλήρους επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου ή μεταφοράς τους, μέσω εναλλακτικών διαδρομών ή εναλλακτικών μέσων.

Στην περίπτωση κατά την οποία η επιλογή, που προσφέρεται στον επιβάτη, είναι μόνο η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, οι εταιρείες θα πρέπει να προσθέτουν ως αποζημίωση και ένα επιπλέον ποσό, ίσο με το 50% της τιμής του εισιτηρίου.

Όταν η αναχώρηση του δρομολογίου καθυστερεί πέρα των 90 λεπτών, θα πρέπει να προσφέρονται στους επιβάτες σνακ και αναψυκτικά. Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού, ατυχήματος ή καθυστέρησης, που θα καθιστούν αναγκαία τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, η εταιρεία οφείλει να καλύψει το κόστος στέγασης, για δύο νύχτες κατά ανώτατο όριο και έως 80 ευρώ για κάθε νύχτα.

Οι εταιρείες θα απαλλάσσονται από αυτές τις υποχρεώσεις, μόνο στις περιπτώσεις κακών καιρικών συνθηκών ή φυσικών καταστροφών, οι οποίες δεν επιτρέπουν στο λεωφορείο να μετακινηθεί με ασφάλεια.

Τα ανώτατα όρια της αποζημίωσης, σε περίπτωση θανάτου ή σε περίπτωση προσωπικού τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας των αποσκευών, εξαιτίας ατυχήματος, δεν θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, κατώτερα από τα ελάχιστα ποσά, που καθορίζονται στον κανονισμό, δηλαδή 220.000 ευρώ ανά επιβάτη και 1200 ευρώ για κάθε αποσκευή.

Προκειμένου να μπορέσουν οι μικρότερες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες αυτές απαιτήσεις, το ΕΚ συμφώνησε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εξαιρούν τις εγχώριες τακτικές γραμμές και τις γραμμές των οποίων σημαντικό τμήμα εκτελείται εκτός της ΕΕ, από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για μια χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών. Η εξαίρεση αυτή δύναται να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να λάβουν τη συμφωνία των κρατών μελών για δώδεκα θεμελιώδη δικαιώματα, που θα ισχύουν για όλες τις τακτικές μετακινήσεις, ανεξάρτητα από την απόσταση του δρομολογίου.

Αυτά τα δικαιώματα αφορούν, κυρίως την παροχή πληροφόρησης, πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Ακόμη, καλύπτουν τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς και την αποζημίωση, σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας της αναπηρικής καρέκλας ή άλλου κινητικού εξοπλισμού.

Εκπαίδευση προσωπικού

Το προσωπικό των λεωφορείων και των πούλμαν θα εκπαιδευθεί στις δεξιότητες, που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού, προκειμένου να μπορεί να παράσχει επαρκή βοήθεια σε επιβάτες με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν υποβάλει το σχετικό αίτημα, τουλάχιστον 36 ώρες πριν την αναχώρηση.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να παράσχει την κατάλληλη βοήθεια, οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα θα μπορούν να συνοδεύονται από πρόσωπο της επιλογής τους, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

"Η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική για τις μεταφορές και τον τουρισμό. Εμπεριέχει μία στρατηγική ισορροπία, καθώς προστατεύει τις μικρότερες επιχειρήσεις και καθιστά πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες", δήλωσε ο εισηγητής, Αντόνιο Καντσάν (ΕΛΚ, Ιταλία).

Το νομοθετικό ψήφισμα (διαδικασία συναπόφασης, 3η ανάγνωση) εγκρίθηκε με 504 ψήφους υπέρ, 63 κατά και 89 αποχές.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...