Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Διαγραφή χρεών 2.000.000 ευρώ με τη συνδρομή της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου

Επιπλέον πάνω από 225.000 ευρώ ωφελήθηκαν οι υπερχρεωμένοι πολίτες από τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ν.3869/2010 που παρέχει δωρεάν η Ένωση Καταναλωτών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποφάσεις των Ειρηνοδικείων της Μαγνησίας για υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Νομικοί σύμβουλοι της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας, διεγράφησαν συνολικά χρέη ύψους 2.000.000 ευρώ από υπερχρεωμένους, ενώ συγχρόνως διασώθηκε η πρώτη και κύρια κατοικία τους. Σε κάθε περίπτωση διαμόρφωσαν τις δόσεις κατά τρόπο που να μπορούν να ανταποκριθούν οι δανειολήπτες, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά οικονομικά τους δεδομένα.


Σε υποθέσεις ανέργων ορίστηκαν μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές, προσδιορίζοντας νέα δικάσιμο εντός εξαμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρήκαν εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε

Η ΕΝ. ΚΑ. ΒΟΛΟΥ έχει ενημερώσει πάνω από 1.500 δανειολήπτες για τη δυνατότητα τους να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (καθημερινά 8.30 - 13.00, Δ. Γεωργιάδου 177 τηλ. 2421045615 κα K.Πλαστάρα)

Παράλληλα με τους Νομικούς της Συμβούλους υποστηρίζει δωρεάν τους υπερχρεωμένους πολίτες στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με αποτέλεσμα 750 δανειολήπτες, να έχουν ωφεληθεί συνολικά 225.000 ευρώ περίπου.

Οι Νομικοί Σύμβουλοι της Ένωσης έχουν καταθέσει πάνω από 370 αιτήσεις στα ειρηνοδικεία για ένταξη στο νόμο, ενώ αναμένονται νέες αποφάσεις το επόμενο διάστημα.

Ακολουθεί περίληψη των υποθέσεων και των αποφάσεων που ελήφθησαν από τα ειρηνοδικεία:

- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.728,00 ευρώ και 4μελή οικογένεια. 
Συνολικό χρέος: 142.489,04 ευρώ μέσα στα οποία και δάνειο από ΟΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 400,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 151,78 ευρώ σε 168 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία .
Διαγραφή χρέους : 97.790,00 ευρώ

- Δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 900,00 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 429.035,82 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 500,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 212,50 ευρώ σε 180 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 366.785,00 ευρώ

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 2.148,00 ευρώ και οικογένεια 2 μελών.
Συνολικό χρέος: 184.571,96 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 730,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 544,36 ευρώ σε 120 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία .
Διαγραφή χρέους : 84.209,00 ευρώ

- Ελεύθερος επαγγελματίας με οικογενειακό εισόδημα 1.633,00 ευρώ και οικογένεια 2 μελών.
Συνολικό χρέος: 214.661,21 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 800,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 460,41 ευρώ σε 240 δόσεις αφού λήξει η τετραετία .
Διαγραφή χρέους : 65.761,00 ευρώ

- Δημόσιος υπάλληλος, με μηνιαίο εισόδημα 1.308,00 ευρώ και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 548.607,60 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 531,25 ευρώ σε 192 δόσεις , αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση ένα αγροτεμάχιο εξ αδιαιρέτου, το οποίο λόγω της εμπορικής του αξίας του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση.
Διαγραφή χρέους : 432.207,00 ευρώ

- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 2.000,00 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 158.959,05 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 442,70 ευρώ σε 192 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 45.159,00 ευρώ

- Δημόσιος υπάλληλος, με μηνιαίο εισόδημα 1.050,00 ευρώ.
Συνολικό χρέος: 157.071,00 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 350,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 354,16 ευρώ σε 240 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 55.271,00 ευρώ

- Εργάτης με συνολικό μηνιαίο εισόδημα 1.200 ευρώ και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 149.440 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 400,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 300,00 ευρώ σε 170 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία .
Διαγραφή χρέους : 79.240,00 ευρώ

- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 998,76 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 134.316,49 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 265,65 ευρώ σε 192 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 73.716,00 ευρώ.

- Οικοδόμος με περιστασιακή εργασία και μηνιαίο εισόδημα 400,00 ευρώ.
Συνολικό χρέος: 103.661,26 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 106,25 ευρώ σε 240 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 73.361,00 ευρώ

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1800,00 ευρώ και οικογένεια 2 μελών.
Συνολικό χρέος: 150.212,18 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 340,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 218,32 ευρώ σε 120 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 107.693,00 ευρώ

- Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 1.840,00 ευρώ. Συνολικό χρέος:
243.836,51 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 800,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 483,67 ευρώ σε 120 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 147.396,00 ευρώ

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 973,40 ευρώ και οικογένεια 2 μελών, χωρίς ακίνητη περιουσία.
Συνολικό χρέος: 35.702,80 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για 4 χρόνια οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 300,00 ευρώ
Διαγραφή χρέους : 21.302,00 ευρώ

- Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 1.135,00 ευρώ, και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 82.229,93 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 400,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 87,94 ευρώ σε 120 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 52.477,00 ευρώ

- Δανειολήπτης με συνολικές οφειλές 350.000 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Συνολικά θα πληρώσει ποσό 157.500 ευρώ σε διάρκεια 20 ετών για την διάσωση της κύριας κατοικίας.
Διαγραφή χρέους : 192.500,00 ευρώ

- Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 339,10 ευρώ.
Συνολικό χρέος: 57.234,00 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 150,00 ευρώ.
Διαγραφή χρέους : 50.034,00 ευρώ

- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 2.083,00 ευρώ και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 158.960,00 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 442,70 ευρώ σε 192 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση ακίνητο, καθόσον λόγω τύπου και παλαιότητας δεν κρίνεται πρόσφορο για
εκποίηση.
Διαγραφή χρέους : 45.161,00 ευρώ.

- Συνταξιούχος με εισόδημα 763,72 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 35.552,46 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 310,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 287,12 ευρώ σε 72 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.

- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 978,000 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 56.634,74 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 244,13 ευρώ σε 192 δόσεις , αφού λήξει η τετραετία.
Εξαιρεί από την εκποίηση την ψιλή κυριότητα μιας ισόγειας οικίας και την ψιλή κυριότητα ενός ελαιοπεριβόλου, καθόσον λόγω τύπου και παλαιότητας δεν κρίνονται πρόσφορα για εκποίηση.

- Άνεργος με οικογενειακό εισόδημα 960,00 ευρώ και οικογένεια 2 μελών.
Συνολικό χρέος: 21.885,56 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Θα καταβάλλει το ποσό των 228,00 ευρώ σε 96 δόσεις για την διάσωση της κύριας κατοικίας μετά από περίοδο χάριτος 1 χρόνου.
Εξαιρεί από την εκποίηση το 1/3 διαμερίσματος και 50/100 από ένα οικόπεδο, τα οποία λόγω τύπου και παλαιότητας και δεν κρίνονται πρόσφορα για εκποίηση .

- Συνταξιούχος με εισόδημα 1.589,36 ευρώ και οικογένεια δύο μελών.
Συνολικό χρέος: 30.958,49 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 500,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 305,37 ευρώ σε 156 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση τη συγκυριότητα μιας μονοκατοικίας και ενός βοσκότοπου, τα οποία λόγω
της εμπορικής τους αξίας και της θέσης τους δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση.

- Ελεύθερος επαγγελματίας με οικογενειακό εισόδημα 800,00 ευρώ και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 241.313,87 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο μετά από οκτώ μήνες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυξήθηκαν τα οικογενειακά εισοδήματα στο διάστημα που μεσολάβησε. Εξαιρεί από την εκποίηση τη κύρια κατοικία, καθώς και δυο αγροτεμάχια τα οποία λόγω της εμπορικής τους αξίας και της θέσης τους δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση.

- Άνεργη με οικογενειακό εισόδημα 500,00 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 239.066,75 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο μετά από ένα έτος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε. Για την διάσωση της κύριας κατοικίας της οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 708,33 ευρώ σε 240 δόσεις , μετά από 2 χρόνια από την δημοσίευση της απόφασης.

- Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 692,30 και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 14.891,53 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές. Εκποιεί το 33/100 μιας παλαιάς ισόγειας οικίας που έχει στην ιδιοκτησία του για να πληρωθούν οι πιστωτές

- Άνεργη με μηδενικό εισόδημα και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος:  12.001,51 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 50,00 ευρώ και για την διάσωση της κύριας κατοικίας της οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 100,00 ευρώ σε 96 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.

- Άνεργος με μηδενικό εισόδημα και 5μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 27.872,68 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο της υπόθεσης εντός εξαμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε

- Άνεργος με εισόδημα 300,00 ευρώ.
Συνολικό χρέος: 73.839,02 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο της υπόθεσης εντός εξαμήνου προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε.

- Άνεργος με μηδενικό εισόδημα και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 29.377,42 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο της υπόθεσης εντός εξαμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε

- Άνεργη με μηδενικό εισόδημα και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 231.003,71 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο της υπόθεσης εντός εξαμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε.

Την πλειοψηφία των υποθέσεων χειρίστηκε η δικηγόρος Αντωνία Παλάσκα, κάποιες από αυτές οι δικηγόροι Αμαλία Στάμου, Κλεοπάτρα Παππά και Γιώργος Σουρτζής, ενώ αναμένονται αποφάσεις για υποθέσεις που χειρίζονται άλλοι Νομικοί Σύμβουλοι της Ένωσης όπως η Ελένη Σακκά, η Κων/να Ευσταθίου, η Δέσποινα Ζιανού και η Βάσω Παλάσκα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...