Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

Πώς θα αποφύγετε παγίδες και λάθη του Ε1

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΛΩΣΣΑ/enet.gr

Τα τέκνα άνω των 18 ετών πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ για να τα συμπεριλάβετε ως προστατευόμενα μέλη 


Η αποζημίωση απόλυσης φορολογείται αυτοτελώς και δηλώνεται στον πίνακα 6
Εάν σας εμφανίζονται ερωτηματικά (???) σε διάφορα πεδία, τότε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε δεν είναι συμβατό με το Taxis
Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα τον αναζητήσετε σε λογαριασμό της ΔΕΗ. Εάν δεν υπάρχει μετρητής στο ακίνητο, θα συμπληρώσετε 999999999

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στις πιο συχνές ερωτήσεις των φορολογουμένων, που από φέτος καλούνται να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το Ε1 της φορολογικής δήλωσης, δίνει η «Κ.Ε.», ώστε να αποφευχθούν οι παγίδες και τα λάθη που θα οδηγήσουν σε υψηλότερο φόρο.

* Συμπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 μού εμφανίζονται ερωτηματικά (????) σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογισμικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΓΓΠΣ.

* Πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης εάν έχω χωρίσει;

Θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου. Μετά από αυτό θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων σας (φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της ΔΟΥ με τη μεταβολή).

* Συμπληρώνω την ημερομηνία γέννησής μου, αλλά δεν τη δέχεται ως σωστή. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να μεταβείτε στο Μητρώο της ΔΟΥ σας για να επικαιροποιήσετε την εικόνα σας και στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή.

* Εχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2012. Πώς το δηλώνω;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισαγάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρίσετε και θα επιλέξετε «μεταφορά στη δήλωση».

Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά «μεταφορά στη δήλωση». Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο.

Προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.

* Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

Σε περίπτωση φιλοξενίας, αναγράψτε στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί και συμπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 και 097.

* Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;

Α) Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση.

Β) Αυτός που το κατοικεί το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία).

* Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία ενός ακινήτου;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και στο υποπαράθυρο που εμφανίζεται, αφού επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να τροποποιήσετε, θα κάνετε διαγραφή της εγγραφής και στη συνέχεια εισαγωγή νέας εγγραφής με τα σωστά στοιχεία.

Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, επιλέξτε «μεταφορά στη δήλωση».

* Πώς θα διαγράψω ένα ακίνητο;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και στο υποπαράθυρο που εμφανίζεται θα αποχαρακτηρίσετε το ακίνητο που θέλετε να διαγράψετε.

* Πώς θα καταχωρίσω ένα νέο ακίνητο;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εμφανιστεί το υποπαράθυρο. Επιλέγετε «εισαγωγή νέου ακινήτου», πληκτρολογείτε τα στοιχεία του νέου ακινήτου, το χαρακτηρίζετε και επιλέγετε «μεταφορά στη δήλωση».

* Ποιος είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος;

Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται, θα συμπληρώσετε 999999999.

* Το ακίνητό μου δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής που είχα καταθέσει στη ΔΕΗ, και επομένως δεν έχω αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Δεν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθμό παροχής, αφού είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και χαρακτηρίζει τη σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Θα τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασμούς που σας έχουν αποσταλεί.

* Το ακίνητό μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Η συμπλήρωση του αριθμού παροχής για όλα τα ακίνητα είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής θα συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

* Δεν συμφωνώ με κάποια από τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εμφανίζονται στον πίνακα 5.1γ. Τι πρέπει να κάνω;

Τα στοιχεία αυτοκινήτων έχουν συμπληρωθεί με βάση τα αρχεία της υπηρεσίας. Αν διαφωνείτε, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο των κωδικών (750, 751, 752, 753) για διαγραφή, τροποποίηση ή προσθήκη αυτοκινήτου.

Οι τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1. Για την ενημέρωση του αρχείου των οχημάτων που τηρείται στην υπηρεσία, πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.

Στον πίνακα 5.1γ επιλέγετε το κίτρινο πλαίσιο και καταχωρίζετε με τη σειρά όλα τα αυτοκίνητα τα οποία σας ανήκουν και στη συνέχεια επιλέγετε «μεταφορά στη δήλωση».

Στις τρεις πρώτες γραμμές θα εμφανισθούν αναλυτικά τα στοιχεία των τριών αυτοκινήτων και οι δαπάνες που αντιστοιχούν σ' αυτά, και στην 4η γραμμή το λεκτικό «λοιπά αυτοκίνητα» και στον κωδικό 857-858 η αντικειμενική δαπάνη των λοιπών αυτοκινήτων.

* Το αυτοκίνητό μου παρέμεινε σε ακινησία το 2012, αφού είχα καταθέσει τις πινακίδες στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ. Πρέπει να το διαγράψω από την κατάσταση των αυτοκινήτων που μου εμφανίζεται;

Στην περίπτωση αυτή, θα κάνετε τροποποίηση της εγγραφής. Πρώτα κάντε «διαγραφή της εγγραφής» και στη συνέχεια «εισαγωγή νέας εγγραφής», όπου καταχωρίζετε τα στοιχεία του αυτοκινήτου, και στη λίστα που ανοίγει στη στήλη «λόγος μη εφαρμογής αντικειμενικής δαπάνης» επιλέγετε «ακινησία». Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, επιλέξτε «μεταφορά στη δήλωση».

* Πώς θα συμπληρώσω τον πίνακα εργοδοτών όταν μέσα στο έτος εργάσθηκα σε περισσότερους του ενός εργοδότες;

Εφόσον είστε μισθωτός και οι εργοδότες σας κατά το προηγούμενο έτος ήταν περισσότεροι από πέντε (5), γράψτε στις πρώτες τέσσερις γραμμές τους 4 εργοδότες που σας κατέβαλαν τα μεγαλύτερα ποσά εισοδήματος και στην πέμπτη γραμμή την ένδειξη «διάφοροι εργοδότες» με ποσό το σύνολο του υπολειπόμενου εισοδήματός σας.

* Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που υπέβαλα τη δήλωση Ε1 οριστικά και ξέχασα να συμπληρώσω κάποιον κωδικό;

Ενημερωθείτε από τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης, και αν ο κωδικός που ξεχάσατε επιδέχεται τροποποίηση, απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ για να κάνετε τροποποιητική δήλωση.

* Σε ποιον πίνακα της δήλωσης Ε1 θα δηλώσω την αποζημίωση απόλυσης;

Η αποζημίωση απόλυσης φορολογείται αυτοτελώς βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 2238/94 και δηλώνεται στον πίνακα 6, και συγκεκριμένα στον κωδ. 657 ή κωδ. 658 κατά περίπτωση.

* Πώς υποβάλλει εξουσιοδοτημένος λογιστής-φοροτεχνικός τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για λογαριασμό τρίτου ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Taxisnet;

Θα συνδεθεί στη σελίδα www.gsis.gr, on line υπηρεσίες, υπηρεσίες προς πολίτες, λογαριασμός μου, είσοδος με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, εφαρμογές, δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3, https://www. gsis.gr/faq/imageE1.pdf.

Προσοχή: Θα πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό ειδοποίησης της αρχικής εκκαθάρισης και όχι της τροποποιητικής (εφόσον υπάρχει τροποποιητική).

* Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν έχω ενοίκιο κύριας κατοικίας;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο θα καταχωρίσετε τα στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε «μεταφορά στη δήλωση».

Προσοχή: Θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 203.

Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε και τον πίνακα 7.10.

* Πού θα συμπληρώσω το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας;

Στον πίνακα 6.10 στον κωδικό 417 θα συμπληρώσετε τον ΑΦΜ του εκμισθωτή και στους κωδικούς 419-420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.

* Ο γιος μου συμπλήρωσε τα 18 έτη και είναι προστατευόμενο μέλος μου. Πρέπει να αποκτήσει δικό του ΑΦΜ;

Τα ενήλικα τέκνα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ΑΦΜ προκειμένου να τα συμπεριλάβετε ως προστατευόμενα μέλη στη δήλωσή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...