Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

"ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Βόμβα η υπαρ  4108/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, για την μονομερή αύξηση των ασφαλίστρων από πλευράς Ασφαλιστικής Εταιρείας
" Καταχρηστικός" κρίθηκε ο όρος για την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε σύμβαση ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης.

  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,θεωρεί σημαντική την υπαρ. 4108/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών   και την χαιρετίζει, καθώς ανοίγει δρόμο σε χιλιάδες καταναλωτές, να κάνουν Αγωγές διεκδικώντας δικαιώματα παραβιασθέντα, αλλά και αποζημίωση  λόγω "ηθικής βλάβης" θεωρεί η ΄Ενωση ακόμα ότι ,το δικαστήριο με την  απόφαση αυτή , έκρινε καταχρηστικό τον όρο της σύμβασης σε σύμβαση ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης ,διότι ο όρος της ασφαλιστικής εταιρείας περί αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 και 7 ν. 2251/1994 για την προστασία καταναλωτών, καταχρηστικός. κατά το μέρος που παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει σε κάθε ετήσια ανανέωση της σύμβασης το ασφάλιστρο, επειδή δεν προσδιορίζονται στη σύμβαση οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρμογή, ώστε οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν σαφώς, ήδη από την κατάρτιση της σύμβασης, ότι κατά τη διάρκεια αυτής θα αυξάνονται τα ασφάλιστρα

 Η αναπροσαρμογή αυτή  πρέπει να γίνεται με τα καθορισμένα εξ αρχής στη σύμβαση κριτήρια που θα  παρέχουν στους καταναλωτές-ασφαλισμένους , τη δυνατότητα να αντιληφθούν, αφενός το μέτρο των αυξήσεων  και της οικονομικής επιβάρυνσης που θα επωμιστούν και αφετέρου αν οι επιβαρύνσεις είναι σύμφωνες με τα καθορισμένα  κριτήρια.
   Σαφώς το δικαστήριο έκρινε και δικαίως  αναγνώρισε ότι, για την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου θα πρέπει να είναι ενήμερος από την αρχή ο καταναλωτής και επειδή  υπάρχει καταχρηστικότητα στον όρο , θα πρέπει να συμπληρωθεί με ερμηνεία της σύμβασης σύμφωνα με τις επιταγές της καλής πίστης.
 Το δικαστήριο  στην προκειμένη περίπτωση ,αναγνώρισε μοναδικό κριτήριο με βάση του οποίου θα πρέπει να γίνει η αναπροσαρμογή, το δείκτη υγείας της Στατιστικής Αρχής. και υποχρεώνει την ασφαλιστική εταιρεία να επιστρέψει στους ασφαλισμένους που άσκησαν την αγωγή τα ποσά που αντιστοιχούν στις πέραν αυτού αυξήσεις του ασφαλίστρου. Υποχρεώνει μάλιστα την εταιρεία και σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ύψους 500 ευρώ σε κάθε ασφαλισμένο
 Τέλος το Κεφάλαιο  "ΣΤΆΣΗ ΖΩΉΣ" της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που άνοιξε  από 1-11-2012,  καλεί τους καταναλωτές ,με την πρόσκληση "Καταναλωτές μπείτε  στο Κεφάλαιο"ΣΤΆΣΗ ΖΩΉΣ" για τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα, στην Ιδιωτική Ασφάλιση εμπιστευτείτε το, για το δικό σας συμφέρον.Συμπληρώνοντας η ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στην πρόσκλησή της αναφέρεται
"  Σημαντικά στελέχη  (νομικοί )της ΄Ενωσης, .γνώστες του Κεφαλαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης θα σας ενημερώσουν ,θα σας οδηγήσουν,θα σας  προστατεύσουν ,μα προπάντων θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά σας.
  Για ραντεβού  - στο Κεφάλαιο"ΣΤΆΣΗ ΖΩΉΣ" 2821092666 "

                                          Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                     Ιωάννα  Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...