Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

ΕΠΚΚ: Ρυθμίστε τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, σύμφωνα με το Νόμο Κατσέλη

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, έστειλε επιστολή, στην Διοίκηση του Τ.Π. και Δανείων, ζητώντας της, να προχωρήσει  στην  ένταξη των δανείων, των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, στις διατάξεις του Ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη), ως από το νόμο υποχρεούται. Στην επιστολή της η ΄Ενωση μεταξύ των άλλων αναφέρει:

"Κύριοι,
Σε όλες τις αιτήσεις των δανειοληπτών μελών της ΄Ενωσής μας, σχετικά με ρύθμιση των οφειλών τους απαντάτε:  "α) οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3867/2010, σε συνδυασμό με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.3363/2-9-2010, για τη ρύθμιση θεμάτων εξυπηρέτησης δανείων, όπως συμπληρώθηκε με την 3372/27-10-2010 όμοια β)οι επιμέρους διατάξεις (άρθρο 62 του ν.2214/1994, όπως ισχύει), που προσδιορίζουν τις ασφάλειες υπέρ του Τ.Π. Δανείων, δηλαδή, εκτός από  την παρεχόμενη εμπράγματη ασφάλεια, και την συνομολόγηση του δανείου ολοκληρωμένη εκχώρηση των αποδοχών από μισθό ή σύνταξη μέχρι του ποσοστού των 6/10 αυτών, με όλες τις εκ του Νόμου επερχόμενες συνέπειες από τις ασφάλειες αυτές, γ)οι διατάξεις που καθιερώνουν αποκλειστικά τη δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να συμβιβάζεται, οι οποίες εφαρμόζονται και στο Τ.Π και Δανείων και δ)οι οργανικές και οι σχετικές προς αυτές διατάξεις του Τ.Π.και Δανείων (Π.Δ. 95/96) κ.λ.π," Ομως ,με την υπαρ.αριθμό 102/Φ436/2012 απόφαση , το Ειρηνοδικείο Αθηνών διασαφηνίζει ότι, οι απαιτήσεις του Τ.Π.Δ. πρέπει να ρυθμίζονται με βάση τον νόμο 3869/2010 , καθώς ελλείπει διάταξη που να το εξαιρεί ρητά. Επίσης επειδή πολλοί δανειζόμενοι από σας, κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι ,που έχει πληγεί το εισόδημά τους, με τα μέτρα της Κυβέρνησης, σας έχουν υποβάλλει αίτηση ανάκλησης και εκχώρησης εντολής , αλλά εσείς όχι μόνο δεν πράττεται τα δέοντα, αλλά συνεχίζεται να εισπράττεται κανονικά την δόση του δανείου, "αβάσταχτα" για τους δανειζομένους ποσά, σας γνωρίζουμε ότι, το δικαίωμα της ανάκλησης από την εκχώρηση ,συνεχίζει να το έχει ο καταναλωτής, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 982 παρ.

2ΚΠολ Δ,174,451,464 ΑΚ και 2 παρ.6 Ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκύπτει ότι ο όρος των συμβάσεων περί παραίτησης του δανειολήπτη από ανάκληση της εκχώρησης είναι άκυρος ως αντίθετος με το νόμο και καταχρηστικός. Σε συνδυασμό όλων των παραπάνω, και για την κοινωνική και οικονομική εξυπηρέτηση των δανειζομένων από σας καταναλωτών, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη σας και δεχθείτε την ρύθμιση των καταναλωτών.

Τέλος η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,ενημερώνει τους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους ότι στα γραφεία της Ένωσης, διατίθενται αιτήσεις ανάκλησης εκχώρησης εντολής , που μπορεί κάθε δανειολήπτης να εφοδιαστεί.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...