Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

Ανοίγει για περισσότερους το Κοινωνικό Τιµολόγιο της ∆ΕΗ

∆ιευρύνονται τα όρια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος αλλά και τα εισοδηµατικά κριτήρια που πρέπει να πληροί κανείς για να ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, ώστε να συµπεριληφθούν σε αυτό ακόµη περισσότερα νοικοκυριά που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες.

Στόχος είναι, µε τη διεύρυνση των κριτηρίων, οι 300.000 σήµερα που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, απολαµβάνοντας έκπτωση 10%-20% σε σχέση µε τα τιµολόγια της ∆ΕΗ, να φτάσουν τουλάχιστον τις 600.000.
Ετσι, µε γνωµοδότηση που εξέδωσε χθες η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έπειτα από συνεδρίαση της ολοµέλειάς της, εισηγείται προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να αυξηθούν σηµαντικά τα ανώτατα όρια κατανάλωσης για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, βάσει των οποίων εντάσσονται στο ειδικό αυτό τιµολόγιο. Συγκεκριµένα προτείνει:
n Για τους έχοντες χαµηλά εισοδήµατα και τους άνεργους, το όριο να φτάσει στις 1.400 kwh/4µηνο (αντί για 1.000 kwh/4µηνο σήµερα).
n Και για τους γονείς τριών παιδιών, όπως και για τα άτοµα µε αναπηρία, να αυξηθεί στις 1.600 kwh/4µηνο (από τις 1.200 kwh/4µηνο σήµερα).
Στόχος είναι µε την αύξηση των ορίων να συµπεριληφθεί στο εν λόγω τιµολόγιο µια µεγάλη µερίδα καταναλωτών µε χαµηλά µεν εισοδήµατα, αλλά που κινείται κοντά στον µέσο όρο κατανάλωσης ρεύµατος στην Ελλάδα, που ανέρχεται σε περίπου 1.300-1.400 kwh τον χρόνο.
Ειδικά για τα άτοµα µε αναπηρία, η ΡΑΕ εισηγείται να ισχύσει το ίδιο εισοδηµατικό κριτήριο για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο που ισχύει και για τους τρίτεκνους, δηλαδή το αφορολόγητο όριο των 23.500 ευρώ. Σήµερα, τα άτοµα µε αναπηρία έχουν το ίδιο αφορολόγητο όριο που έχουν οι µισθωτοί και συνταξιούχοι, δηλαδή τα 12.000 ευρώ, συν ένα ποσό έκπτωσης 2.400
ευρώ, το οποίο αφαιρείται από το εισόδηµά τους.
Το υπουργείο Περιβάλλοντοςκαι Ενέργειας εκτιµάται ότι θα κάνει δεκτή την εισήγηση της ΡΑΕ, αφού ήταν εκείνο για το οποίο της ζήτησε να γνωµοδοτήσει ώστε να διαπιστώσει µέχρι ποιο σηµείο µπορούν να αυξηθούν τα όρια. Κι αυτό, καθώς τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος του µέτρου, σε αυτό έχουν ενταχθεί µόλις 300.000 καταναλωτές, έναντι των αρχικών εκτιµήσεων της ∆ΕΗ για περίπου 1,2 εκατ. δικαιούχους.
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την υποβολή αίτησης στο τιµολόγιο αυτό (περισσότερα στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ www.dei.gr) είναι τα εξής:
n Λογαριασµός ρεύµατος κύριας κατοικίας, που απαιραίτητα πρέπει να είναι στο όνοµα της συζύγου ή της συζύγου.
n ΑΦΜ του αιτούντος και της συζύγου του.
n Αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Προθεσµία ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο δεν υπάρχει. Απλώς, όσοι εντάχθηκαν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου ωφελήθηκαν των εκπτώσεων από τον πρώτο λογαριασµό του 2011.tanea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...